fbpx Кой колко спечели от злато? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кой колко спечели от злато?

Кой колко спечели от злато?

 Въпреки че през декември златото изгуби 12% в долари и 9% в евро, в годишен план то донесе доходност от 10% в долари и 13% в евро, като към 31 декември се търгуваше на нива от 1530 долара и 1180 евро за трой унция. Движенията при цените за месеца много наподобяваха тези при корекцията от септември Корекцията през декември провокира поредната доза скептицизъм от страна на много анализатори, недостатъчно запознати със сектора, които обаче не предложиха логично и адекватно обяснение, което да подкрепи тезата им.

Експертите от индустрията доста по-подробно и точно представиха реалните причини за спада в цената на златото.

Липса на ликвидност на междубанковия пазар

На първо място се нареди липсата на ликвидност на европейските банки. Сандийп Джейтли от First International Group смята че европейските банки са взели заеми в злато от централни банки или борсово-търгувани фондове, инвестиращи в злато, след което са продали златото на спот пазара, за да успеят да си осигурят така необходимата доларова ликвидност. Според него, за липсата на доларова ликвидност при европейските банки може да се съди, както по значителното повишение на LIBOR (усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани доларови заеми на лондонския междубанков пазар), така и по-рекордно високите депозити на търговските банки в Европейската централна банка. Реално, междубанковото финансиране в долари на европейския пазар е по-скъпо, а европейските банки предпочитат да държат свободните си парични средства на депозит в Европейската централна банка, вместо да ги заемат на други банки. И тъй като активите на банките са натъпкани предимно с облигации на държави-членки на еврозоната, една евентуална продажба на тези облигации би генерирала сигурна загуба за банките. От друга страна,  златото е изключително ликвидно  и с „благословията” на Европейската централна банка търговските банки могат по-бързо, лесно и евтино да си набавят нужните ликвидни средства. 

Ликвидиране на позиции от инвестиционни фондове с цел „заключване” на печалби, както и поради изисквания за внасяне на допълнителен капитал при спада в цената

Една от другите предполагаеми причини зад корекцията в цената на златото е ликвидирането на дълги позиции от хедж фондове и спекуланти. Тези инвеститори обикновено инвестират на база технически анализ и се ръководят от моментния тренд. Обръщането на посоката на тренда в цената на златото, както и последвалото пробиване на 150 и 200-дневната пълзяща средна (средно аритметичната цена на златото през последните 150 и 200 дни) са сред сигналите, които биха накарали краткосрочните инвеститори да продават.
Същевременно, голяма част от позициите им са отворени на висок ливъридж  (с доста по-голяма част заемен капитал, отколкото собствен). Така при спадове в цената на златото от тях се изисква да внесат допълнителен капитал за обезпечение или да ликвидират позициите си.  При сегашната ликвидна суша би било логично да се предположи, че голяма част от тях са ликвидирали позициите си поради липса на средства или в желанието си да подкрепят други инвестиции от портфейла си (през втората и третата седмица на декември акциите също поевтиняха с около 3 до 6%).

Компрометираност на пазара на хартиено злато

Скандалът при фалита на MF Global, един от най-големите брокери на деривативни инструменти, предизвика голяма несигурност на пазара на „хартиено злато” (злато под формата на деривативи, нефизическо злато). В процеса на откриване на масата по несъстоятелност се оказа, че компанията е извършвала нерегламентирано двойно ипотекиране на активи – активи, които MF Global е получила като обезпечение за клиентски сметки, са били повторно използвани като обезпечение за задълженията на компанията. При процеса на откриване на масата на несъстоятелността става ясно, че има редица случаи, при които две страни претендират за собственост върху един и същи актив вследствие на нерегламентираните действия на служителите на компанията. Според експерти много от инвеститорите са ликвидирали позициите си в ”хартиено злато” именно поради тази компрометираност на брокерите на финансови деривативи. Тук е и момента да се отбележи, че за инвестиралите във физическо злато този проблем не седи на дневен ред, тъй като при него няма кредитен риск.

Как спадът в цената е реално доказателство за ролята на златото като сигурно убежище?
Всъщност, именно тази рязка корекция в цената на златото показва как то успешно изпълнява ролята си на сигурно убежище и добра застраховка срещу мрачни икономически перспективи. Европейските банки и инвестиционните фондове преминават през точно такива „черни” икономически дни. От една страна, те имат нужда от ликвидност и свежи пари, а от друга, кредитният пазар е пресъхнал и финансирането е дефицитно. В такъв момент, те успяват да набавят нужната си ликвидност именно чрез златото, тъй като то е сред най-добре представящите се активи през годината и е бързо ликвидно. Продажбата на златото в такъв момент е по-скоро средство за справяне със затруднено финансово положение, отколкото промяна в нагласата на инвеститорите спрямо жълтия метал. Самият факт, че златото е избраният инструмент за набавяне на нужните средства, е ясно доказателство за неговата все по-значима роля на световните финансови пазари.

Дългосрочните инвеститори не бягат

Същевременно, позицията на дългосрочните инвеститори, подобно на корекцията през септември, е индикация, че поевтиняването на златото е временно явление и няма масов отлив на интерес. Инвеститорите в борсово търгувани фондове, инвестиращи в злато, са ликвидирали по-малко от 2% от инвестициите си от пика на натрупани експозиции през средата на декември. Този факт предполага, че те остават оптимистично настроени спрямо златото и убедени в бъдещото му покачване.

Погледнато реално, корекциите през декември и септември са краткосрочен „шум” в цената на златото, който е напълно нормален от гледна точка на ликвидните нужди на инвеститорите. Нито един от факторите, които правят златото добра инвестиция в моментната икономическа ситуация, не са се променили. Дълговата криза в Европа се влошава, като нито суаповата кредитна линия в долари от Федералния резерв, нито дългосрочната програма на рефинансиране от Европейската централна банка, не успокоява инвеститорите. На 13 януари кредитният рейтинг на 9 европейски държави бе понижен, сред които Австрия и Франция. С оглед на меко казано разочароващите данни от щатската икономика трета програма за количествени улеснения е все по-вероятна. Печатането на нови долари, евро, йени, паунди и юани реално самоизяжда покупателната способност на тези валути и откроява златото като единствена стабилна инвестиция, която не може да бъде обезценена по усмотрение на някоя централна банка. Това осъзнават и централните банки на държавите, натрупали големи доларови и еврови резерви. Те активно купуват злато, за да диверсифицират резервите си, като през годината покупките достигнаха рекордните 450 тона (приблизителна оценка на Световния Златен Съвет). На фона на засиленото инвестиционно търсене, перспективите пред златото излгеждат все по-добри и към средата на януари 2012, то вече се търгува на ценово равнище от 1650 долара и 1300 евро (8 до 10-процентно повишение спрямо края на декември).

екип на Тавекс

Facebook коментари