Да намерим екип чрез реклама

Добрата реклама за свободна работна позиция може да донесе на работодателя големи дивиденти. Успешната стратегия при привличането на кандидати спестява разходи, носи бързи резултати, а възвръщаемостта от инвестицията е съществена.

Ефективната стратегия обаче предполага да се отговори на няколко въпроса: "Какво точно търсим?", "Защо?" и "Къде да го търсим?"

Facebook comments