Абсолютни и симулативни сделки

Правната теория разграничава два вида привидни (симулативни) сделки, а именно абсолютно и относително симулативни.
При абсолютната симулация, страните афишират спрямо трети лица едно несъществуващо правоотношение. Такива сделки са абсолютно недействителни и съгласно трайната съдебна практика, спрямо тях е неприложима отговорността по чл.177 от ЗДДС. Установяването на абсолютно симулативна сделка от страна на ревизиращия орган е основание за отказване на правото на приспадане на данъчен кредит от данъчно задълженото лице, поради липса на доставка.

Facebook comments