fbpx Привличане на мозъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Привличане на мозъци

„Привличането на мозъци“ означава не само да се върнат българите обратно – голяма част от тях вече имат своя живот, работа и дом по други географски ширини и с България ги свързват спомените за приятели и семейство. „Привличането на мозъци“ е приобщаването на образовани и високо-квалифицирани кадри по света към събитията тук – така те могат да споделят своите опит и ноу-хау и дори от разстояние да помогнат за положителната промяна.
Факт, най-желателно е завръщането вкъщи. Тези хора се завръщат със своите опит и знания и ги споделят. Познават различното, креативни и иновативни са. Независимо къде и какво правят – дали работят в голяма международна компания, имат собствен бизнес или се борят за едно по-добро общество, те дават своя принос. Интересно е, че през последните години редица инженери и програмисти се завърнаха в България и разработват иновативни продукти, конкурентни на световния пазар.

Участвайки в изграждането на мрежи от висококвалифицирани специалисти, „мозъците“, които остават зад граница, могат да бъдат част от растежа на България. Сантименталната връзка с родната страна и знанието за добрите възможности тук могат да ги грабнат и приобщят, а опитът, изградената мрежа от контакти, влиянието и уважението, извоювани в чужбина – да допринесат за общи инвестиции, съвместни образователни и научни проекти, държавни политики. Такъв е примерът с българин, завършил Харвард и живеещ в Ню Йорк, който разработва програма за едногодишен обмен и летни обучения по предприемачество за български студенти във водещи институции в САЩ.

Чрез завръщането си или участието в проекти, тези хора се отличават като примери за успех. Те ценят образованието и прилагат на практика изградените знания и умения не само за да осигурят по-добър живот за себе си, но и за да помогнат на младите хора в България да намерят причина да се развиват тук. Интересът и мотивацията на младите българи да следват този път повишава оценката им за значението на образованието и иновативността – ключ към изграждането на общество, базирано на знанието и умението. Отново ще дам пример с възпитаници на Харвард, които след успешна кариера в чужбина се завръщат в България и преподават наученото на български студенти.

Координация между бизнес, образование и правителство като извор на синергии и прогрес

Бизнесът, образованието и държавното управление за мен са трите основни стълба, върху които стъпва прогресът. Координацията между тях ражда синергии и води до по-добри резултати. Всеки един от тези стълбове поотделно и всички заедно могат и трябва да работят за по-добрата перспектива.

Бизнесът може да привлече мениджъри и служители на стратегически позиции, а заедно с техните опит, ноу-хау и мрежа от контакти и клиенти могат да бъдат осъществени редица проекти. Сътрудничеството с образователния сектор в България и чужбина е начинът научните изследвания да бъдат насочени към пазара и да се развиват иновативни технологични продукти.

Необходимо е развитие на критично, креативно мислене в училищата и университетите и изграждане на лидерски умения в младите хора. Международните образователни и научни обмени спомагат именно за трансфера на знания и технологии, за внасянето на иновативно и креативно мислене отвън.

Ролята на правителството е в провеждането на устойчива, целенасочена и дългосрочна политика за подобряване на средата и в подкрепа на образованието и науката на национално ниво. Държавата би могла да проведе информационна политика, насочена към българите по света, с цел да ги запознае с последните благоприятни развития в България.
И в крайна сметка нека не забравяме, че именно хората изграждат бизнеса, образованието и институциите. Аз вярвам, че България има какво да ни предложи. И ако ние, хората, които живеем и работим тук, искаме тя да бъде едно по-добро място, то нека всеки от нас даде частица от себе си това да се случи!

продължение от www.tbmagazine.net/statia/blgariyo-rodino-mila.html