fbpx Срещу колко ще смените държавата? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Срещу колко ще смените държавата?

Безспорно здравето е най-важното и не случайно, когато си пожелаваме нещо е имненно да имаме здраве, другото ще си го купим! Да, но ако нямаме пари, понякога трудностите стават много повече и то - наведнъж. Тогава, в стремежа да осигурим насъщния, сме готови на много жертви, дори и такива, които биха ни откъснали от семейство и държава. Интересни обаче са резултатите от специалното международно изследване на маркетинговата компания Синовейт, свързано с миграционните процеси. През периода септември-октомври 2010 то е проведено в България, Русия, Украйна Сърбия и Русия. Какво се оказва?

Повече от половината анкетирати българи (56%) не биха се преместили да живеят в друг град на страната, а 59% не биха се преместили в друга държава дори при 50% увеличение на заплатата. Вие в кой процент ще се включите?

Докато българите и сърбите демонстрират приблизително сходни нагласи към смяна на местоработата си в рамките на страната, то в Русия и Украйна се забелязва съвсем различна тенденция. Според резултатите от Русия – близо четири пети от запитаните са отговорили, че не биха се преместили да работят в друга държава, и приблизително толкова (77%) не биха се преместили в друг град.

Стоян Михайлов, управляващ директор на Синовейт България, коментира: „Ако проектираме този резултат върху една въображаема температурна скала на мобилността, ние се оказваме „по-горещи” от руснаците и украинците. Обяснението за това може да се търси в две посоки: исторически сърбите (от епохата на Титова Югославия и след войните там) и българите през последните 2 десетилетия вече са преминали през вълна на миграция извън страните си, в търсене на успех и богатство на Запад. Т.е. те вече имат личен опит и достатъчно близки и познати, които са живата връзка със света отвъд желязната завеса. От друга страна в Русия и Украйна все още е налице противопоставянето „модерен център – консервативна периферия”: т.е. големи маси от хора от вътрешността на страната са далеч от идеята за такъв тип мобилност, въпреки, че в Москва и Киев картината е коренно различна.”


Ако погледнем по-задълбочено резултатите от България, за никого няма да е изненада, че най-склонни да сменят местоположението си срещу 50% по-високо възнаграждение са младите и активни хора на възраст между 20 и 39 години, както и предимно несемейните и живеещите на семейни начала българи. По отношение на типовете населени места, най-много потенциални „имигранти” се открояват сред жителите на малките градове (с под 50 000 жители). Именно това са и хората, които са най-склонни да се преместят в друг град на страната, ако това ще им донесе 50% по-високи доходи.

Въпрос: Бихте ли се съгласили да се преместите в друг град в България, ако Ви предложат 50% увеличение на заплатата?/ Бихте ли се съгласили да се преместите в друга държава, ако Ви предложат 50% увеличение на заплатата?


Но кои са всъщност основните причини, които биха ни накарали да се преместим в друг град?
Когато говорим за преместване в друго населено място в рамките на България, основният фактор, който би повлиял на хората в тази насока би било 100 процентово увеличение на заплатата – две пети от всички интервюирани на възраст между 15 и 69 години биха работили в друг град, ако това условие е изпълнено.

Различни обаче са основните причини за преместване в чужбина – предимно в страни от европейския съюз, но и извън него, хората биха заминали да работят единствено, ако работодателят им осигури препитание и на другите членове на семейството. Това може би е свързано и с един от основните страхове на търсещите работа далеч от дома, а именно – страха от изолация. Възможността да бъдат със семейството си в чуждата страна е важно условие. Друга потенциална причина за преместване в чужда държава, макар и посочена от доста по-малък дял от интервюираните е получаването на „Атрактивен пакет от компенсации” като мобилен телефон, безплатна храна и медицинска застраховка. Възможността за развитие/ растеж в кариерата също не е от най-разпространените причини за преместване, която е предимно споменавана от тийнейджърите и младежите под 30 годишна възраст. Възможността работодателят да плаща наем на жилището пък е един от най- маловажните фактори за преместване в друг град, особено извън рамките на Европейския съюз.

Според Д-р Ян Хофмайер, Директор „Иновации” в Синовейт трябва да минат няколко поколения време, за да се създаде култура на бизнес мобилност и хората да станат по-мобилни за да се реализират по-успешно. Хората трябва да променят нагласите си от усещането за комфорт към „дома” и „корените” си, до това да станат повече „индивидуалисти” и да се фокусират върху това да направят всичко възможно за да постигнат личен успех, смята той.

Ето какво мислят руснаците