fbpx Кулинарията е важен елемент от модерният туризъм на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кулинарията е важен елемент от модерният туризъм на България

На кръгла маса, организирана от „Евро-Ток България“ и посветена на кулинарните региони в България бяха дискутирани предимствата на страната ни в този аспект. На срещата бе представен сборникът с рецепти „Стара народна кухня от Ловешки регион“ - пилотен проект от бъдещата кулинарна карта на България. Книжката е издадена с подкрепата на МИЕТ след изследване на „Евро-Ток“ в 8 общини и 40 селища в този край на страната ни. Инициативата на специализираната професионална организация предвижда до една година България да предлага карта на кулинарните региони и да има самостоятелен бранд кулинарен туризъм. 

Храната и традициите по подготовката и поднасянето й са сред водещите съставки на туристическите услуги, които формират нови пътувания и различни варианти за отдих, подчерта зам.-министър Маринов. Този сегмент е важен детайл от създаването и на бранда България като туристически продукт така, както например Франция и Италия се асоциират с кухнята, виното, доброто сервиране. Масовият туризъм има своето добро бъдеще, но ние трябва да развиваме нишите, в които имаме сериозен потенциал, и кулинарният туризъм, гурме туровете са сред тях, каза още Маринов. Той съобщи, че ще бъде създадена работна група по тези въпроси, която да съгласува усилията на отделните институции и бранша, а също и да инициира усъвършенстване на нормативната уредба в сектора, ако се налага.

Според изследването на чуждестранните туристи в България през зимния сезон на 2009/2010 добрата кухня е посочена като фактор при избора на дестинация от 72% от анкетираните. Това е характеристиката, по която България се представя най-силно. Храната/напитките са поставени на трето място след природата и пистите при оценката за удовлетвореност от престоя, като им е дадена оценка 4,49 при максимална 5. Храната/напитките са на второ място като фактор, влияещ върху удовлетворението на туриста (коефициент 0,47 след настаняването, което е с коефициент 0,5). Кулинарен и винен туризъм практикуват съответно 11,7% и 6,6 % от туристите, а желание да го правят имат над 15% за кулинарния и над 18 % - за винения.