fbpx Леко увеличение на разрешителните за строеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Леко увеличение на разрешителните за строеж

Издадени са разрешителни за строеж на 1335 жилищни и на 61 административни сгради през последното тримесечие по данни на НСИ. Спрямо предходното тримесечие разрешителните за строеж на жилищни сгради и застроената им площ се увеличават с 1.2%, докато жилищата в тях намаляват с 16.3%. При другите сгради също е регистрирано нарастване на броя с 4.2% и на общата им застроена площ - с 55.5%, докато при административните сгради се наблюдава противоположна тенденция - намаление на броя на сградите с 9.0% и на съответната им РЗП - с 43.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 1.8%, докато разгънатата им застроена площ и жилищата в тях намаляват съответно с 1.2 и 25.5%. Нарастване бележи и броят на административните и на другите сгради съответно с 8.9 и 18.1%, като при административните сгради общата застроена площ спада с 30.4%, а при другите сгради се увеличава с 16.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 155, Пловдив - 148, София - 130, София (столица) - 129, и Варна - 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 429, Варна - 405, София (столица) - 304, Пловдив - 303, и Благоевград - 228.

През третото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 721 жилищни сгради с 1 689 жилища в тях и с 226 982 кв. м обща застроена площ, на 31 административни сгради/офиси с 23 593 кв. м РЗП и на 565 други сгради с 332 748 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 1.5%, жилищата в тях - с 20.6%, а общата им застроена площ - със 17.1%. Започнатите административни сгради са по-малко с 13.9%, другите сгради - с 16.7%, докато съответната им обща застроена площ се увеличава съответно с 12.6 и 27.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 4.8%, жилищата в тях - с 25.3%, а РЗП - с 15.9%. Същевременно е регистрирано увеличение на започнатите административни сгради с 6.9%, на другите сгради - с 9.9%, и на общата им застроена площ - съответно с 30.0 и 27.5%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София - 80 жилищни и 39 други сгради; Варна - 90 жилищни и 24 други сгради; София (столица) - 58 жилищни, 6 административни и 41 други сгради; Бургас - 80 жилищни и 16 други сгради.