fbpx Machine-To-Machine бизнеса едва започва развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Machine-To-Machine бизнеса едва започва развитие

Machine-To-Machine бизнеса едва започва развитие

Telekom Austria Group обяви основаването на ново дъщерно дружество в областта на Machine-To-Machine (от англ. комуникация между машини) бизнеса. M2M услугите предоставят възможност за връзка между промишлени инсталации, транспортни средства, електроника в бита и други. По думите на главния изпълнителен директор на Telekom Austria Group и А1 Ханес Аметсрайтер M2M услугите имат обещаващо развитие. След няколко години ще бъде абсолютно обичайно автомобили, домакински уреди и сервизни центрове да са свързани помежду си онлайн, смята Аметсрайтер. Според него Telekom Austria Group се позиционира в този високо иновативен бизнес като компания, улесняваща прилагането на нови бизнес модели.

В началната си фаза новото дъщерно дружество ще се концентрира върху осем основни области на приложение, където M2M има особено значение: автомобили, потребителска електроника, здравеопазване, логистика и транспорт, търговия на дребно и плащания, сигурност и наблюдение, промишлени предприятия, енергийни и комунални услуги.
Новата компания ще се концентрира върху международни корпоративни клиенти.
В бъдеще Telekom Austria Group M2M GmbH ще осигури на своите клиенти ноу-хау за цялата верига – от дизайна на продукта до изпълнението и приложението на M2M решения. Пазарите, в които Telekom Austria Group оперира, и които са в Централна и Източна Европа, ще осигурят базата за развитие на новата фирма в областта на маркетинга и продажбите за цяла Европа. Новосъздадената компания ще отговоря и за управлението и координирането на отделните инициативи в местните фирми

Комуникацията между машини е нова сфера от бизнес, чийто забележителен растеж е в началото си. Очакванията на експертите са, че до 2020 година около 20 до 50 милиона устройства ще бъдат свързани. Машините са основно свързани чрез SIM карти. Въпреки това, въз основа на развитието на нови M2M приложения, в крайна сметка всеки ще има една SIM карта за неговия мобилен телефон, компютър и таблет, но широка гама от различни карти, вградени в най-разнообразни устройства за всеки потребител.
Бизнес средата в момента осигурява редица условия за развитието на иновациите в областта на M2M бизнеса – от една страна, намаляващите разходи за хардуер заедно с платформите за все по-конкретизирано и ефективно обслужване влияят благотворно върху схемите на ценообразуване, а от друга - сегашната правна рамка на Европейския съюз, например по отношение на интелигентното измерване и задължителните спешни повиквания в новите превозни средства.