fbpx Мащабни дейности на порт Бургас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мащабни дейности на порт Бургас

Пристанището в Бургас да се превърне в най-предпочитаното и конкурентно черноморско пристанище е амбицията на „БМФ Порт Бургас” ЕАД. Дружеството е концесионер на Пристанищните терминали „Бургас изток – 2”, „Бургас Запад” и Складова база „Лозово”.
Инвестиции в инфраструктурата са над 5 милиона лева, като сега са насочени към 17-то и 18-то корабни места в източния терминал. През последните десетилетия кеят е бил единствено експлоатиран и ремонти не са били правени.
Според Генералния план за развитие на пристанището до 2015 г. предназначението на двете корабни места е за обработка на генерални товари, включително скрап. За да отговорят те на всички съвременни изисквания за товаро-разтоварни дейности концесионерът е разработил технология за обработка на товарите и схема за разположение на пристанищната механизация (бъдещи козлови кранове в тила и портални кранове при кейовете).

Строителните дейности включват изграждането на 50-декарова площадка - вертикална планировка и стоманобетонни настилки на откритите складови площи.
В тила се предвиждат три зони и етапи за покриване със стоманобетонни настилки, всички с дължини по 375 m. Общата площ на монолитните стоманобетонните настилки в трите зони е около 20800 m2. Предвидено е и изграждането на трошенокаменна настилка с площ около 22 дка.
Изграждането на обекта ще се осъществи на четири етапа. До края на юли 2013 г. ще бъде завършена зона 1, където ще са положени новите настилки ще са изградени част от отводнителната система и районното осветление. Във втория и третия етап ще се работи по зони 2 и 3. Четвъртият етап предвижда полагане на временна настилка от макадам в тила, както и съответното отводняване и осветление.