Майкрософт подкрепя ИТ образованието на младите

И през тази година Майкрософт България продължава да развива програмата си Microsoft YouthSpark. “Нашият анализ показва, че ако най-добре представящите се ученици участват в алтернативни и модерни образователни програми, те ще повлияят на други 15% от учениците в техните общности също да се включат. През изминалата 2013 г. успяхме да достигнем до активните млади хора в над 200 града предимно от Северозападна и Североизточна България.”, заяви Севдалина Василева, председател на УС на Сдружението.

През 2014 г. „Кариера в ИТ“ ще се насочи към 20 000 ученици от средните училища в страната. Те ще имат достъп до обучения по ИКТ, по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да придобият практически опит чрез менторство. Целта на FEBA Alumni е да реализира нова активна кампания за популяризиране на възможностите за кариера в ИТ и да достигне до максимален брой млади хора във възрастовата група 15-19 г. Концепцията на „Кариера в ИТ“ през тази година е да се създаде набор от материали за обучение и различни практически сценарии, които учениците трябва да решат с акцент върху приложенията за мобилни устройства, електронна търговия и разработка на ИКТ продукти и услуги. Неправителствената организация използва и ще продължи да популяризира социалната онлайн среда за електронно общуване Office 365 for Education. От Сдружението очакват поне 2000 активни млади хора да имат възможност за обучение в Microsoft IT Academy.

В рамките на изминалата календарна година по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани информационни срещи с над 13 000 ученика от 40 училища в страната. В кампанията са участвали над 15 преподаватели от Стопански факултет към СУ и над 20 активни членове от Алумни клуба на Сдружението, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство .

Facebook comments