fbpx Милениалите ще са голяма част от мениджърите през 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Милениалите ще са голяма част от мениджърите през 2020 г.

Милениалите, поколението Y или казано иначе децата на 80-те и 90-те имат много характерни черти, които ги отличават от поколенията преди и след тях. Може би едно от най-важните неща е, че до 2020 г. именно те ще заемат половината работни места в света. Голяма част от тях няма да са просто служители в определена компания, а ще бъдат на мениджърски позиции.

Мащабното проучване “Изграждане на коучинг култура с лидери от поколението Y”, проведено сред различни компании в цял свят и организирано от ICF (Международната коучинг федерация) съвместно с Human Capital Institute дава отговори на много въпроси, свързани с мотивацията на милениалите като мениджъри и нуждите им като служители.

Добрият мениджър трябва да притежава три важни умения 

41% от служителите от различни компании в света смятат, че хората, на които им предстои да застанат на лидерската позиция за пръв път, трябва да притежават способността да вдъхновяват и обвързват останалите към компанията, 35% определят емоционална интелигентност за важно качество. Най-голяма част от служителите обаче - 44%, вярват, че коучингът и умението за въздействие над своите подчинени, с цел развиване на техния потенциал, са най-важни качества, които новото поколение мениджъри трябва да притежават.

Коучингът, вече особено разпространен в повечето компании в света, е процес, в който професионалисти в сферата помагат на своите клиенти да отключат своя личностен потенциал, както в професионален така и в личен план. По време на персонални сесии коучът задава въпроси, благодарение на които човек чертае своя план за постигане на целите си стъпка по стъпка или открива целта, която да го мотивира, ако все още не е достигнал до нея.

“Кой не би желал да бъде признат, слушан и оценяван на работното си място? Безспорно всеки, но някак поколението Y дават по-голяма гласност на тези нужди. С течение на годините и смяната на поколенията се изменя поведението, нуждите и очакванията на служителите към техните ръководители. Думи като “обучаващ” и “подкрепящ” вече започват да се асоциират с по-ефективния мениджърски стил. Именно това са едни от нещата, на които учи коучингът. От една страна, помага на мениджърите в тяхното развитие, а от друга, им показва как чрез използването на коучинг методи могат да стимулират и вдъхновяват своя екип, което пък оказва положително влияние и върху ефективността на работата на компанията и нейните финанси.”, обяснява резултатите от проучването Мария Стайкова, председател на Управителния съвет на ICF България.

Компаниите със силна коучинг култура, взели участие в проучването, споделят, че 61% от техните служители са силно ангажирани с организацията, в която работят, в сравнение с тези, които нямат добре развита коучинг култура. Осен това стабилната коучинг култура носи и финансови ползи на компаниите - 46% имат над средната печалба за съответния сектор.

Според изследването за 67% от служителите най-важно е признанието и кариерното развитие.

По-младите от тях се стремят да притежават широк спектър от качества, така че да бъдат по-лесно приспособими в различни ситуации. Това ги прави по-гъвкави и ценни кадри, в които си струва да се инвестира. Но и нуждата от подкрепяща фигура, която да ги обучава и води става все по-голяма. Ето защо голяма част от представителите на поколение Y, взели участие в проучването са категорични, че не желаят шефове, а треньори (коучове), които да им помагат да постигат професионалните си цели.

“Все повече компании и у нас започват да насърчават мениджърите да използват коучинг методи при работата си със служителите или осъзнават нуждата от професионален коуч, който да влезе в тяхната организация и да съдейства в работата им.”, споделя Теодора Каменова, директор “Членство” в ICF България.

65% от организациите, участвали в проучването посочват, че в следващите 5 години възнамеряват да разширят броя на своите мениджъри, използващи коучинг умения, а други 36% споделят, че предлагат на новоназначените си мениджъри коучинг обучение.

39% от служителите, опитали тези услуги, пък посочват като най-голяма цел при работата си с коуч оптимизация на представянето си по време на работа. 33% споделят, че повишаването на продуктивността им е била най-важната задача, а 31% - подобряването на комуникационните умения.

По-голямата част от служителите, участвали в това допитване, отчитат развитие в посока постигане на поставените цели. Това се забелязва най-осезателно при компаниите с добре развита коучинг култура, където 97% от служителите посочват, че имат положителна промяна в представянето си на работа, 93% - в повишаване на продуктивността си и 92% - в подобряването на комуникационните си умения. 

“В момента, в който хората се докоснат до коучинга, те разбират стойността му и ползата от него. Радваме се, че се наблюдава тенденция към нарастване на интереса на бизнеса към коучинг практиките, не само в световен план, но и на територията на България и се надяваме това да продължи и занапред, защото положителният ефект от коучинга е доказан.”, споделя още Теодора Каменова.