fbpx Младите двойки предпочитат кариера вместо деца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младите двойки предпочитат кариера вместо деца

Повече от половината (56%) от младите двойки, които нямат деца, към момента не планират да имат. Едва една четвърт (26%) от младите хора с постоянен партньор на възраст 18-35 години имат деца. Това показват резултатите от проучване „Съвременните двама“ за семейството и основните приоритети на двойките в България.

Данните от изследването показват, че моделът семейство с едно дете се затвърждава. По-голямата част (61%) от двойките с деца имат по едно дете, а всяка трета двойка (35%) има две. По този показател се наблюдава разлика между анкетираните в София и в страната. В столицата едва 19% от двойките имат две деца, при 36% средно за страната.

Създаването на семейство вече не е водещ приоритет за младите двойки. Както партньорите без деца (34%), така и тези с деца (33%) поставят правенето на кариера на първо място. На второ е създаването на семейство (съответно 21% и 13%). Един на всеки десет определя като своя основна цел по-високото образование.

Данните показват и някои осезаеми разлики в нагласите на двойките с деца и тези без деца. Така например 54% от младите двойки без деца са убедени, че семейството пречи на успешната кариера. За разлика от тях, повечето хора с деца (61%) вярват, че семейството не е спънка за професионално израстване.

Има значително разминаване при представите за ролята на бащата при двойките със и без деца. Според 2/3 от двойките без деца мъжът и жената трябва да са равнопоставени в една връзка, докато повече от половината от хората с деца не са съгласни. 59% от младите хора без деца не приемат модела „мъжът носи парите, жената гледа децата“. На този стереотип се противопоставят едва (43%) от хората с деца.

Изследването показва, че ангажиментите на майката при отглеждането на децата са много повече, отколкото на бащата. Тази тенденция е по-изразена в малките населени места, отколкото в София. 75% от родителите в столицата смятат, че възпитанието на децата е отговорност и на двамата. За 55% от хората в малките градове това е работа на жената. Основна отговорност на мъжа е осигуряването на финансовите средства, необходими за децата. Така мислят 61% от всички двойки с деца.