Младите в България са много по-ангажирани с благотворителност

 

Младите хора в България са значително по-склонни да даряват пари и да работят като доброволци за каузи, от които се интересуват, в сравнение с по-възрастните поколения.Най-младите хора, тези на възраст между 18 и 24 години, е по-вероятно да са дарили през последните 12 месеца от по-възрастните от тях (72% спрямо 51%). Също така, хората на възраст между 18 и 34 години са по-склонни да бъдат доброволци от всички останали - 45% срещу 34%.Това сочи докладът „Дарителството в България 2019“, публикуван от Фондация BCause.

- Половината от хората (51%) са дарили пари през последните 12 месеца – в полза на благотворителни организации, религиозни организации/църквата или директно са подкрепили някого. Подкрепата за деца е най-популярната кауза за българите - над 53% от даряващите са избрали тази кауза.

- Типичното дарение за последните 12 месеца е на стойност 100 лв.
- Даряването на пари в брой е най-популярният метод за даряване (57%), следвано от дарителски кутии в магазини/супермаркети (52%) и изпращане на дарителски SMS-и (46%).
 - Най-често срещаното обяснение за причината за дарителския акт е убеждението, че всички ние трябва да подкрепим решаването на основните социални проблеми. Това споделят всеки двама от петима анкетирани (45% ).
- Около една трета (34%) споделят, че са участвали с доброволен труд през последната година, като отново първото място заема каузата “подкрепа на деца” (46%).
- 34% от анкетираните са подписали петиция през последните 12 месеца.
- Мнозинството от българите чувстват, че благотворителните организации оказват позитивно влияние върху държавата като цяло, на международно ниво, както и в тяхната общност и населено място.

Най-популярните каузи сред доброволците са: подкрепа за децата (46%), следвани от възрастните хора (34%), бедните (33%) и хората с увреждания (26%).

Убеждението, че всички ние трябва да помогнем за решаването на социални проблеми, е най-честата причина, дадена от българите за това защо са дарили пари, като почти половината (45%) казват това. Това е особено важно е това за жените -  51% казват, че това е в основата на тяхното дарителство, в сравнение с 39% от мъжете. Следващите най-цитирани причини са:  това кара дарителите да се чувстват добре (43%) и искат да помогнат на хората, които са по-малко щастливи от тях (37%).

Да знаят със сигурност как ще бъдат похарчени парите им – това в най-голяма степен би насърчило българите да даряват повече пари (61%). Повече от половината (54%) казват, че биха дарили повече, ако печелят повече. По-голяма прозрачност в сектора също е от значение, като една трета (33%) се позовава на тази причина. Само 3% казват, че нищо няма да ги насърчи да дадат повече в бъдеще.

За сравнение Световният дарителски индекс на КАФ 2018 показва по-ниски нива на дарителска активност за България: Помощ на непознат – 42%, Даряване на пари – 18%, Доброволчество – 5%. Разликата идва от това, че Световният дарителски индекс се основава на поведението на хората само през един месец на годината, обикновено летен.

Затова можем да твърдим, че като правило хората в България даряват и работят като доброволци, но не през цялата година, а кампанийно. Редовното дарителство е по-слабо разпространено сред нашите сънародници.

Facebook comments