fbpx Млекопроизводителите трябва да намерят нови пазари, след руското ембарго | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Млекопроизводителите трябва да намерят нови пазари, след руското ембарго

Българската търговско-промишлена палата се отзова на молба на Националната асоциация на млекопроизводителите за оказване на съдействие за спешно намиране на нови търговски партньори и пазари за реализиране на продукцията. 

 След обявеното от Русия ограничение за внос на хранителни продукти от ЕС като част от наложеното ембарго, българските производители и износители на млечни продукти - масло, мляко, сирене, кашкавал и др., очакват трудности и дори фалити.

На среща преди седмица между ръководството на БТПП и на Националната асоциация на млекопроизводителите бяха обсъдени възможните алтернативи и решения за справяне със създалата се ситуация. БТПП незабавно информира Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, включително и Службите по търговско-икономически въпроси на България в чужбина (СТИВ), за необходимостта от търсене на нови партньори и пазари за българската млечна продукция.

Ръководителите на СТИВ реагираха бързо с предоставяне на информация за пазара в съответната държава, за браншови организации и специализирани изложения в сектора, за контакти на потенциални партньори и ориентировъчни цени на млечни изделия. Проучването на нови възможности за реализация на българските продукти продължава.

Европейската комисия предприе редица стъпки за подпомагане на производителите на млечни продукти – мерки, насочени основно към производители на масло, обезмаслено мляко на прах и някои видове сирене. 

След среща на Експертната група за спешни мерки в края на миналата седмица бе взето решение за прилагане на схема „Частно складиране“ за покриване разходите за съхранение на засегнати от ембаргото млечни продукти за период от 3 до 7 месеца. Това предоставя възможност на производителите междувременно да намерят нов пазар за продукцията си.