ЕК снижи прогнозата за растеж на България

Европейската комисия снижени значително прогнозите за краткосрочния растеж на България в . От 2, 3% през есента, икономическите прогнози за България са занижени на 1,4 %. Въпреки това не се очаква страната ни да изпадне в рецесия, тъй като вече е налице излишък по текущата сметка, а фирмената задлъжнялост е започнала да намалява, както и зависимостта на финансовия сектор от външно финансиране.

Данните са от междинната прогноза на комисията за икономическия ръст в ЕС. Финансовият сектор остава стабилен, очаква се постепенното възстановяване на потреблението да продължи, а трудовият пазар да се стабилизира. Като основен риск за България се посочва продължаващият стрес на финансовите пазари, който може да забави възстановяването на потреблението и инвестициите.

 

Facebook comments