Модерното образование е невъзможно без участието на бизнеса

Модерното образование е невъзможно без участието на бизнеса

„Успешните икономики разчитат на изключително модерни образователни системи, а разработването на успешни политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса”, заяви Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание, по време на работна закуска, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) по-рано днес. „Подобни периодични срещи за обмяна на идеи и споделяне на визии за развитието на образованието са от съществена полза както за законодателната власт, така и за бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които има нужда, а и за страната като цяло”, добави тя.

„Всеки от нас се е изправял пред проблема с липсата на достатъчно квалифицирани кадри въпреки всички инвестиции от страна на бизнеса, затова е важно да научим какво се прави в тази област в Народното събрание”, сподели при откриването Ираван Хира, председател на БФБЛ.

Милена Дамянова, която е и вносител на новия Закон за предучилищно и училищно образование, запозна присъстващите с философията и приоритетите, заложени в него – качество и конкурентоспособност на образованието, както и с конкретните стъпки, които ще ги гарантират – развиване на съвременни умения като инициативност и предприемачески дух, дигитални умения, работа в екип; кариерно ориентиране от 1. клас; разделяне на гимназиалното образование на два етапа – до 10. клас и до 12. клас, като във втория етап учебните програми ще се разработват съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения; повсеместно въвеждане на дуалната система на обучение; създаване на обществени съвети и въвеждане на системи за управление на качеството във всяко училище и детска градина.

Дамянова добави, че законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене в Комисията, като амбицията е да бъде приет в пленарна зала до юни и да влезе в сила от учебната 2016-2017 година заедно със съответните подзаконови актове и нови учебни програми. Миналата седмица с консенсус бе приета стратегията за развитие на висшето образование, информира още тя. 

Бизнес лидерите повдигнаха редица актуални теми, свързани с дуалната система,  принципа „парите следват ученика”, разпределението на професионалните гимназии спрямо реалното присъствие на компании в даден регион, повишаване на квалификацията на учителите, необходимостта от гъвкави учебни програми и партньорство с бизнеса. Милена Дамянова се ангажира с продължаване на диалога с частния сектор по всички теми, които изискват обсъждане и намиране на ефективни и трайни решения.

 

Facebook коментари