fbpx Наближава пречупването на негативните тенденции при кредитите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Наближава пречупването на негативните тенденции при кредитите

Наближава пречупването на негативните тенденции при кредитите

 „След като достигна най-ниската си точка в средата на 2010 г., ръстът на кредита започва бавно да се нормализира”, каза Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк по време на участието си в IX Международен финансов форум „Банки Инвестиции Пари”.
По думите му процесът на нормализиране на ръста на кредита за домакинствата е воден от потребителските кредити, докато новоотпуснатите ипотечни и особено овърдрафт кредити, изостават. „С излизането на все повече сектори от рецесията, очакваме търсенето на корпоративни кредити да се ускори, като постепенно по-високото търсене ще обхване и дългосрочните кредити”, прогнозира Павлов.

Според икономическия екип на УниКредит Булбанк влошаването на качеството на кредитите още не е приключило, но вече са налице индикации за преобръщане на тази негативна тенденция към края на годината.

Като доказателство - преструктурираните кредити намаляват и в началото на 2011 г. са около 3% от общия размер на кредита, при стойности от малко на 4% в средата на миналата година. Скоростта на нарастване на така наречените лоши и преструктурирани кредити се забавя. В сегмента на корпоративните кредити - достигането на най-високата точка на лошите и преструктурирани - ще се нуждае от малко повече време, и при използване на посочения по-горе подход трябва да се случи някъде в началото на 2012 г. „Ние продължаваме да смятаме, че в най-високата си точка несъбираемите кредити, така както се отчитат по наредба №9 на БНБ, ще достигнат стойности от порядъка на 14% - 15% от общо кредитите, или в края на 2011 г. или в началото на 2012 г. Също така, към този момент потвърждаваме и нашата прогноза за общо консолидирани загуби на банковия сектор от порядъка на 4 млрд. лева за периода от 2009 до 2012 години включително”, каза Павлов.

Досега за периода 2009 и 2010 години банковият сектор е абсорбирал загуби, под формата на провизии срещу лоши кредити, от 2.4 млрд. лева общо, като провизии за още около 1.6 млрд. лева се очаква да бъдат заделени в хода на тази и следващата година.

Facebook коментари