fbpx Не правим компромис с качеството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не правим компромис с качеството

Не правим компромис с качеството


"Арома" е емблематична марка за българската парфюмерия и козметика, както и една от водещите компании в този сектор. Още преди 1989 г. държавното тогава предприятие изнася голяма част от продукцията си за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ - тези от бившия Съветски съюз и Източна Европа. Дори и след приватизацията през 1996 г. "Арома" АД успява да запази позициите, които е спечелила на тези пазари. Днес компанията е модерно предприятие, което работи по европейски стандарти и чиято продукция се конкурира успешно със световни марки в козметичния бранш у нас и в чужбина. Досега в "Арома" са инвестирани повече от 15 млн. щатски долара в технологично и продуктово обновление, качество, маркетинг и реклама. За добрата практика, предизвикателствата пред компанията и сектора на козметиката преди 2007 г. разказва Евегений Иванов, член на НС на "Арома" АД.

Г-н Иванов, как се успява на един от най-конкурентните пазари?

- Трудно. "Арома" е експортно-ориентирана компания. На чуждите пазари сме в реална конкуренция с мултинационални предприятия и местни производители, които постепенно набират сила. Поради тази причина сме принудени да произвеждаме продукти, които по дизайн, опаковка, качество и активни съставляващи не се отличават от съответните аналози. И в същото време те трябва да бъдат конкурентноспособни като цени.
Не правим компромис с качеството. Нашата формула за успех е оптимално съчетаване на цена и качество. Вече пета година в "Арома" действа системата ISO 9001. Инвестирали сме много сериозни средства, както в нашите лаборатории, така и в контрол на качеството във всеки етап на технологичния процес.
Резултатите, които постигнахме се дължат и на кадровия потенциал, който компанията успя да съхрани. След приватизацията през
1996 г. хората, които бяха пряко заети с иновациите, с технологии и производство, останаха да работят при нас. Няма подготвени експерти по много специфични дейности. Затова, освен че разчитаме на стари, изпитани кадри, съз-даваме и нови, които обучаваме. Имаме
договор с няколко висши учебни заведения.
Стремим се продуктите на "Арома" да бъдат наукоемки. Пастите за зъби, например, са капсуловани, което гарантира за потребителя абсолютна стерилност на продукта. Това го прави доста труден за имитация, защото оборуд-ването, на което се изработват тези туби струва около 1, 200 млн. евро. Ако някой реши да създава подобен продукт и да го имитира, той ще трябва да вложи тези пари в оборудване. Тогава тази фирма ще развива собствената си търговска марка, а няма да бъде нелоялен конкурент.

Kаква е нелоялната конкуренция в бранша?
- На българския и на другите пазари се наблюдава инвазия на мултинационални компании, които в някои случаи продават своите продукти под себестойност. Предполагам, че те могат да си позволят това, така че да изтласкат останалите играчи на пазара и в последствие да заемат тяхното място. Естествено е по-късно цените на продукти, търгувани от такава фирма да достигнат първоначалната си стойност. В световен мащаб това се нарича нелоялна конкуренция. Направихме едно проучване с известна марка боя за коса, която се продава за 2,30 лв., а се оказа, че рекламата за нея струва около 5 лв. на парче.

Освен за пазарите в бившите съветски републики, "Арома" изнася продуктите си и за Западна Европа, и страни от Южна Африка. Как се приема българската козметика там?
- Разчитаме на рационалността на потребителя. Трудно може да се наложи нов продукт, защото е процес, свързан с инвестиции. Първоначално правим изследване на пазара, виждаме кои са участниците, определяме нашата целева аудитория. Продуктите на "Арома" са ориентирани в средния ценови сегмент, т.е. към масовия пазар. Според нас това е печеливша стратегия. На базата на тези проучвания се прави задание за това на какви условия трябва да отговаря продуктът, какъв да бъде дизайнът му и какво ценово позициониране търсим. След това той се пуска на пазара, съпътстван от промоции и реклама, и започва да се следи поведението му.

Кои са големите предизвикателства пред компанията и сектора преди присъединяването на страната към ЕС?
- България хармонизира законодателството си с европейското, но то поставя пред бизнеса сериозни проблеми. Ние осъществяваме разделно събиране на опаковки, инвестираме в мероприятия, свързани с опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии. Един нормален, грамотен бизнес трябва да прави това. Всички тези разходи отиват в общите на предприятието и в крайна сметка увеличават себестойността на изделието. Оказва се, че това, което досега за нас е било преимущество - да предлагаме по-евтин продукт, вече не е така.

България е единствената страна в света, където местна компания в лицето на "Арома" има по-високи пазарни дялове от мултинационалните фирми. Според изследване на ГАЛЪП от началото на 2005 г. "Арома" заема пазарен дял от 40% при пастите за зъби. След нея се нареждат "Колгейт" с 19% и "Рубелла" с 15 на сто. При четките за зъби "Арома" отново е на първото място с 55% дял, следвана от "Колгейт" с 25% и "Орал Б" с 6%.
Пазарният дял на българската компания при боята за коса е 34%, на второ място е "Роза Импекс" с 18 на сто и на трето - "Ален мак" с 8%.

Хармонизираните европейски директиви за производство на парфюмерия и козметика визират създаване на условия от производителите, които да отговарят на изискванията на добрата производствена и добрата лабораторна практики, т. нар. GMP и GLP. Оказва се, че за едно предприятие от около 200 души, това ще струва 7 млн. евро. Едва ли такива суми са по силите на всички фирми. Затова конкурентноспособността на българските фирми в перспективата на очакваното присъединяване намалява.
При мултинационалните компании се наблюдават процеси на глобализация, поглъщане, сливане. Това дава възможност на този, който произвежда големи серии силно да снижава себестойността на изделието. Географията на бизнеса у нас след 2007 г. ще се промени. Част от компаниите сигурно ще бъдат продадени, други може би няма да оцелеят. И ако добавим към това, че има елементи на нелоялна конкуренция, средата, в която работим, е наистина агресивна.
Затова като ръководство на "Арома" искаме правителството да определи параметри, в които бизнесът да има достъп до този ресурс чрез грантови схеми, финансиране на производствени лабораторни практики или чрез промяната на общата финансова рамка.
Инфраструктурата и нормалните транспортни коридори също са сериозен проблем пред бизнеса.
Европейският пазар е много интересен и с голям потенциал от 500 млн. потребители. Той е и прогнозируем пазар - нищо по-добро от това за бизнеса, който обича да има средносрочна перспектива, за да си направи планове. Практически нищо не ни пречи да продаваме на него. Структурата на продажби на тези пазари обаче е такава, че те минават основно през големите търговски вериги. За да влезеш с определен продукт там, плащаш такса. За 24 продукта в хипермаркетите в Унгария например, "Арома" плати 200 хил. евро входни такси. Оказва се, че през първите три години бизнесът трябва да работи на загуба, на четвъртата да излезе на нула и едва на петата година да започне да печели.

Facebook коментари