fbpx Нов проект разделя България на 9 туристически района | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов проект разделя България на 9 туристически района

Нов проект разделя България на 9 туристически района

България да бъде разделена на туристически райони с цел формиране на регионални туристически продукти и общ регионален маркетинг и реклама.

Обособените райони са следните - Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила и Пирин, София, Бургас (Южно Черноморие) и Варна (Северно Черноморие). Всеки от районите да има специализация в една основна и пет-шест допълнителни туристически дейности. Например основната специализация на район Дунав трябва да е в културния и круизния туризъм, Долината на розите ще залага на здравния и културния туризъм, Стара планина - на планинския и екотуризма, Тракия - на културен и винен. В предложението е залегнало Родопите да се специализират в планински и селски туризъм, а Рила и Пирин - в планински и религиозен туризъм. Силата на София ще е в деловия и културния туризъм, на Северното Черноморие морския и на спортния туризъм, а на Южното - на морския и културния туризъм.

Предложението предстои да се обсъжда и да бъде част от новия Закон за туризма, влязъл в сила от март тази година.