fbpx Нов, световен стандарт ще измерва офис сградите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов, световен стандарт ще измерва офис сградите

Нов, световен стандарт ще измерва офис сградите

На 24 ноември стартира първият международен стандарт за измерване, който ще гарантира по-голяма прозрачност на глобалните пазари на недвижими имоти. Международният стандарт за измерване за офис сгради (IPMS for Office Buildings) е резултат от глобалната инициатива за създаване на единен метод за измерване на недвижима собственост и има за цел да замести десетките съществуващи стандарти, прилагани до момента в различни страни и региони.

Кралският институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) е член-основател на Коалицията за Международните стандарти за измерване на имоти, която разработи международните стандарти за измерване (IPMS) заедно с 55 други органи и институции. Съставен от водещи професионалисти и професионални организации в целия свят, стандартът има за цел да осигури единна, съгласувана и ефективна методология, която да е приложима за всички професионалисти в сектора.

Необходимостта от международен стандарт за измерване (IPMS) възниква, тъй като до момента недвижимите имоти в целия свят бяха измервани по различни методи, което предизвика множество противоречия и обърквания. В Индия измерването на офис сграда може да включва външните паркинг площи, а в Испания - външни съоръжения за отдих. В други части на света местните стандарти налагат измерването на база климатизираните, а не застроените площи на помещенията.

В зависимост от използвания стандарт, измерената площ на сграда с еднакви параметри на различни пазари по света може да варира с до 24%

В резултат на това през последните години множество фирми са изправени пред предизвикателството да разработят, срещу значителна сума, свой собствен метод за измерване и сравняване на активите си по света. По същия начин инвеститори като пенсионните фондове са изправени пред сериозни затруднения при вземането на инвестиционни решения поради рисковете, които произтичат от несъответствия в размера на недвижимите имоти и съответно в тяхната пазарна стойност.

През 2013 г. сделките на пазара на бизнес имотите в света са оценени на повече от $1 трилион. Все повече инвеститори и корпоративни наематели работят отвъд националните си граници, поради което възприемането на международни стандарти за измерване (IPMS) ще осигури необходимите консистентни и прозрачни параметри за измерване и ще се осигури взимане на по-добри и адекватни бизнес решения.

В отговор на нарастващия международен инвеститорски интерес и активност в сектора на недвижимите имоти в Дубай правителството вече обяви плановете си международните стандарти за измерване (IPMS) да се възприемат за задължителни. Повече от 100 глобални корпорации изявиха своето намерение и изявиха желанието си за възприемане на IPMS в рамките на техните организации и се регистрираха като партньори към инициативата.

RICS ще създаде собствени насоки и препоръки за използване на международните стандарти на измерване IPMS, които се очаква да бъдат публикувани в началото на 2015 г. В същото време организацията е ангажирана с разработването на международен стандарт за измерване на жилищни недвижими имоти, който се очаква да бъде публикуван през 2015.