fbpx Нова програма от 100 млн. лв. за малкия и среден бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова програма от 100 млн. лв. за малкия и среден бизнес

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма, в рамките на която да бъдат предоставени кредити за 100 млн. лв. на българските малки и средни предприятия (МСП). Предвижда се програмата да бъде реализирана в партньорство с търговски банки при преференциални спрямо местния пазар условия – сума на отделния кредит до 2 млн. лв., срок до 5 години и лихвен процент до 7% годишно.
Възможност да се възползват от кредити по тази програма ще имат всички български фирми, отговарящи на критериите на Закона за МСП, с изключение на опериращите в някои специфични сектори като хазарт, търговия с оръжие, спекулации с недвижими имоти. За фирмите са предвидени и по-благоприятни условия по отношение на дължимите по кредитите такси и комисиони.
Новата програма е поредната инициатива, предприемана от ББР в подкрепа на българските МСП. В изпълнение на новата си тригодишна стратегия ББР активизира рязко дейността си по отношение на този клиентски сегмент. Освен настоящата програма, през първото тримесечие на 2012г. банката планира да стартира и собствена кампания за кредитиране на МСП. В края на март предстои да приключи подготовката и на анонсираната в края на миналата година гаранционна схема по Програмата за развитие на селските райони, по която се очаква да бъдат подсигурени кредити за над 1 млрд. лв.