fbpx Нужна е конкурентна енергетика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужна е конкурентна енергетика

„Без постигането на конкурентоспособна енергетика няма как да имаме и конкурентоспособна икономика. Реиндустриализацията на българската икономика изисква реализирането на големите инвестиционни проекти, каквито са „Южен поток“ и междусистемните газови връзки със съседните страни, които ще осигурят сигурност на доставките на природния газ за България. Затова ще продължим да работим за гарантиране стабилността на енергийната система, осъзнавайки ключовото значение на предвидимата цена на енергийните ресурси за българската промишленост, на работните места и растежа за цялата икономика“. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на кръглата маса „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност“.

Министър Стойнев акцентира върху отчетения през последното тримесечие икономически растеж от 0.8%. и допълни, че за първи път има увеличение в промишленото производство от 4.1%. Очакванията за следващата година са за 1.8% икономически растеж. „Очаквам растежът да стигне до 2% след старта на големите инвестиционни проекти като „Южен поток“ и междусистемните газови връзки“, подчерта Стойнев.

Във връзка с предоговарянето на договорите между АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток“ 2 с контрагентите им министър Стойнев заяви, че не може да се намесва в действията на дружествата. Сключените договори между дружествата са търговски и съществуват клаузи, според които контрактите могат да се предоговарят. При продажбата на ел. енергия между производителите и стопанските потребители дейността се осъществява от търговците на ел. енергия, уточни Стойнев. По неговите думи има и други производители на електроенергия като например ВЕИ, от които може да се закупува ел. енергия. Той постави въпроса защо не се сключват договори с тях. Това предоговаряне е необходимо на АЕЦ „Козлодуй“ за предстоящата модернизация на блокове 5 и 6 в дружеството, която е ключова за развитието на ядрената енергетика. „През последните три години и половина не са правени никакви ремонтни дейности в централата“, отбеляза той.
Председателят на Българската федерация на индустриалните и енергийните консуматори Константин Стаменов заяви, че индустрията не купува електроенергия от други алтернативни централи, тъй като не дават конкурентни цени.
Министър Стойнев бе категоричен, че няма да подкрепя и политиката, която се осъществява през последните 20 години, да се приватизират държавни предприятия и добави, че освен министър на енергетиката е и министър на икономиката и трябва да се погрижи както за големите производители, така и за малките и средните предприятия. „Намалихме цената на електроенергията първо с 5% за бизнеса, а след това и нощната тарифа с още 10%, което подпомогна малкия и средния бизнес“, допълни още той.

В тази връзка Стойнев очерта отговорността, която Министерството на икономиката и енергетиката е поело за подпомагане на реиндустриализацията на страната ни. „Вече успяхме да осигурим допълнителни средства (от ОП „Конкурентоспособност“, както и с Бюджет 2014) за директно насърчаване на инвестициите в българските предприятия с фокус върху малките и средните предприятия, иновациите и технологичното обновяване на предприятията.