Нужно е да се премахнат тарифните и нетарифните пречки пред търговията

„Необходимо е да се постигнат паралелен напредък и балансирани договорености в трите основни области на преговорите за либерализиране на търговията - селско стопанство, достъп до пазара за неселскостопански продукти и услуги в рамките на Световната търговска организация (СТО)“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на неформално заседание на Съвета по външни отношения/търговия, което се организира от латвийското председателство на ЕК в Рига днес.

Министърът подчерта, че ЕК трябва да насочи усилията си към постигането на реалистични и съизмерими резултати за всички участници в търговската система, както за развитите, така и за развиващите се страни членки на СТО.

Той очерта някои от конкретните насоки, в които трябва да бъде концентрирана работата на ЕК и на СТО. На първо място е необходимостта от постигането на съизмерими нива на намаление на субсидиите в селското стопанство, които се предоставят от развитите и развиващите се страни в СТО. Водещо за позицията на ЕС е запазване на максимално ниво на вътрешна подкрепа в сектора, което е решаващо за поддържане на висока конкурентоспособност на селскостопанските производители в Европа. Това би подобрило и достъпа им до чужди пазари.

Министър Лукарски насочи вниманието и към необходимостта от полагане на усилия за намаляване и премахване на тарифните и нетарифните пречки пред търговията. По негови думи постигането на договорености в тази посока и тяхното ефективно прилагане би създало много възможности за малките и средни предприятия в България и Европа да се включат в регионалните и глобални вериги на добавена стойност. Предвидените в изготвеното и прието през 2014 г. от страните членки на СТО „Споразумение за улесняване на търговията“ мерки включват намаляване на административната тежест, сближаване и хармонизиране на изискванията и документацията в страните членки. Очаква се споразумението да влезе в сила до декември 2015 г.

В позицията на България по хода на преговорите за либерализация на търговията в рамките на СТО министър Лукарски заяви подкрепа за усилията на ЕС за постигане на иновативен подход, който да осигури конкретни резултати. Амбициите за това бяха подкрепени и от други страни членки. Комисарят по търговия Сесилия Малстрьом приветства активното участие на министрите в Съвета и заяви готовността на ЕК да засили процеса за постигане на договорености.

В рамките на заседанието беше обсъдена още необходимостта от идентифициране на възможностите, предоставяни от развитието на дигиталната икономика, които имат потенциала да позиционират ЕС като лидер в определени ниши на световните пазари.

Facebook comments