fbpx Общата индустриална стратегия, ще бъде водеща тема по време на българското председателство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общата индустриална стратегия, ще бъде водеща тема по време на българското председателство

„България ще продължи усилията на Естонското председателство да изведе темата за общата индустриална стратегия, като водеща в рамките на неформалния Съвет по конкурентоспособност в София“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на откриването на бизнес форум на тема „Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на българското председателство на Съвета на ЕС“.

По време на форума министър Караниколов подчерта, че предстоящото българско председателство е възможност страната ни да даде своя принос при формиране на политиките и формулиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на Единния пазар, европейската индустрия и постигането на устойчив и интелигентен растеж в ЕС. „Пред нас стои задачата да постигнем баланс между интересите на различните страни в съюза и условия за синергия между инструментите, насочени към устойчив икономически растеж, осигуряване на заетост, подобряване на достъпа до финансиране за МСП и въвеждане на иновации в предприятията“, допълни още той.
В рамките на форума министър Караниколов изтъкна, че от особена важност за развитието и разрастването на конкурентоспособни предприятия в ЕС е провеждането на политика на задълбочаване на Единния пазар и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „От съществено значение за конкурентоспособността на ЕС е създаване на възможности за ускорено въвеждане на цифрови технологии и иновации в производството и управлението на предприятията. ЕС притежава висок човешки и технологичен потенциал за развитие на цифрови технологии и изграждане на съответната инфраструктура, даваща възможност за успешното им прилагане“, каза още икономическият министър.

Той подчерта, че е необходимо да инвестираме в развитието на уменията и повишаване на квалификацията на работната сила за пълноценно използване на възможностите, които дават цифровите технологии.

Министър Караниколов информира участниците в конференцията, че по време на българското председателство Министерството на икономиката ще проведе конференция по предприемачество, на която ще бъдат представени добри практики и успешни стартиращи предприятия. Той апелира към представителите на бизнеса да участват активно в конференции, неформални съвети и събития и да се представят пред европейските ни партньори в най-добра светлина.
В заключение министър Караниколов изрази увереност, че българското председателство ще работи активно за укрепването и подобряването на Единния пазар, като едно от най-важните постижения на ЕС.