fbpx Обучителна програма ще помага на мениджъри на МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обучителна програма ще помага на мениджъри на МСП

Обучителна програма ще помага на мениджъри на МСП

Top Class Advanced е най-новата програма на CEED България за собственици и мениджъри на малки и средни предприятия, които са в процес на растеж и внедряване на системи и процеси за излизане от фазата на микроменажирането. Програмата стартира през месец април 2012 г. Тя помага на мениджърите да обмислят стратегията на компанията си и да получат отговори на въпроси като: „Имам ли правилен бизнес модел?”, „Трябва ли да променя нещо в компанията си?”, „Трябва ли да погледна под друг ъгъл на бизнеса си?”, „Каква е новата ми визия?”.

Участниците в Top Class Advanced ще имат шанса да получат обективна оценка на команията си, мнението и съветите на външни експерти и професионалисти от различни сфери на бизнеса. Това ще им помогне да организират по-добре системите и процесите в своята компания.

По време на програмата ще се проведе пътуване до Словения с цел проучване на пазара, обмен на опит и среща с местни предприемачи и инвеститори, както и участие в двустранни бизнес срещи и конференции, организирани от регионалните центрове на CEED.

Top Class Advanced ще се проведе в 6 еднодневни срещи под формата на работни дискусии и семинари, на които ще бъдат обсъдени предизвикателствата, пред които се изправят участниците в своята работа. По време на „екипна консултация“ мениджърите ще имат възможност да споделят своите специфични проблеми и да получат съвети за тяхното разрешаване, както и възможност да споделят своето мнение и съвети към останалите участници в групата.