fbpx Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): 2009 г. ще е тежка, 2010 г. започва възстановяването | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): 2009 г. ще е тежка, 2010 г. започва възстановяването

За възстановяване на световната икономика може да се говори най-рано през 2010 г., а тази година ще бъде особено тежка както за развитите страни, така и за възникващите икономики. Това е прогнозата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка, които драстично понижиха очакванията си за глобалния икономически ръст.
Икономическата активност в страните от ОИСР (в нея членуват 30 развити държави със свободна пазарна икономика и представителна демокрация) ще се забави силно през тази година и едва през следващата ще има някакво подобрение, се казва в доклада на институциите.

ОИСР понижи прогнозата си за икономическия ръст на страните членки до рекорден спад на БВП от 4.3% през тази година

Според организацията безработицата ще бъде глобален проблем и ще достигне своя пик в края на следващата година, когато възстановяването на икономическия ръст вече ще е започнало. Тогава в Америка и в Еврозоната се очакват двуцифрени стойности на безработицата. Още в края на 2009 г. броят на безработните по света ще се увеличи с над 50 млн. души, а през 2010 г. към тях ще се присъединят още 11 млн.

Световната търговия също ще пострада сериозно от рецесията в повечето развити и развиващи се пазари, като прогнозата на ОИСР е за 13.2% срив. Очакванията са в тон с прогнозите на други международни организации като Световната банка и Световната търговска организация, които говорят за най-тежката година за международната търговия от края на Втората световна война.

ОИСР дава осем препоръки на държавите за справяне с кризата. Осигуряването на стабилност в банковите системи е ключов момент при овладяването на кризата, посочва ОИСР и препоръчва повече действия спрямо неликвидните активи на банките, чиято обезценка ги принуждава да трупат провизии, а оттам - и огромни загуби. Организацията подкрепя и идеята за държавни гаранции върху депозити и кредити - ход, който ще осигури известно доверие и стабилност в банковата система.
Въпреки тежките прогнози на организацията, според авторите на доклада, аналогиите на някои икономисти между настоящата криза и Голямата депресия от 30-те години на миналия век са несъстоятелни.

Препоръки:

  • Държавна интервенция в банковата система
  • Разхлабване на монетарната и фискалната политика
  • Избягване на протекционизма, фискални и монетарни мерки за осигуряване на средносрочна макроикономическа стабилност
  • Координирани промени в регулацията на финансовите пазари
  • Укрепване на банковата система чрез антициклична политика
  • Стабилизиране на международната търговия
  • Структурни реформи за стабилизиране на брутния продукт и трудовите пазари