fbpx Бизнесът очаква макар и с малко 2017 г. да е по-добра от отиващата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът очаква макар и с малко 2017 г. да е по-добра от отиващата година

Умерено позитивни са очаквания за развитието на икономиката за 2017 г., с близък икономически растеж до нивата на 2016 г., но и известна доза предпазливост – така може да се обобщи перспективата за следващата година според членовете на БТПП от проведеното проучване за бизнес климата.

По-добър бизнес климат за следващата година очакват 38% от анкетираните фирми. Резултатите за 2016 г. показват, че за 37% условията на бизнес климата са били по-благоприятни в сравнение с 2015 г. България се намира на 6-то място сред страните от ЕС по отношение на оптимистични очаквания за бизнес климата (т.е. може да очакваме да сме 6-ти по икономически ръст) през 2017 г. и на 9-то място сред общо включените в проучването 25 европейски държави.

Възможно е леко оживление на вътрешния пазар - в проучването ясно се вижда ръст на позитивните очаквания за приходите през 2017 г. спрямо предходни години. Въпреки това продължава да бъде по-голям делът на фирмите, разчитащи ще постигнат по-високи продажби навън (43%), в сравнение с тези които очакват ръст на оборотите на българския пазар (36%).

Основни акценти от проучването

Най-малък дял на положителни очаквания има при заетостта и ивестициите. Много добри са резултати за заетостта през 2016 г., надминаващи дори очакванията, но са по-малко положителни прогнози за увеличаването й през 2017 г. Догодина очакваме тенденцията на ръста на заетите да се пречупи. Преобладаващата част от работодателите (65%) смятат, че ще запазят числеността на служителите си. През изминалата година близо 1/3 от фирмите са увеличили работните места, докато за 2017 г. по-малко от 1/4 от анкетираните прогнозират, че ще наемат допълнително персонал.

По отношение на инвестициите – по-скоро не се очаква сериозно раздвижване – 58% смятат, че ще запазят нивото им през 2017 г., спад в инвестициите очакват 12%, а ръст 30%.

Липсата на квалифицирани кадри е през 2017 г. се очаква да е сред най-големите пречки от 38% от работодателите.

През последните години относително постоянен е делът на фирмите, които посочват този проблем – показателно за ниска скорост на реформите в образованието и обучението.

Условията на икономическата политика през 2017 г. също са сред очакваните водещи затруднения, посочени от 36% от анкетираните. Предприемачите се нуждаят от предсказуеми условия в икономиката, за да планират дългосрочно дейностите си. Вижда се нарастване на тежестта на тази пречка пред бизнеса – за 2016 г. 27% са посочили, че условията на икономическата политика са били сред най-големите им пречки. 31% от анкетираните са определили, че цените на енергията и суровините са сред най-големите им пречки за дейността им през 2017 г. Покачването на цените на електроенергията за индустрията (в края на 2015 г. с поскъпването на такса задължение към обществото) предопределя и че през следващата година цената на електричеството ще бъде едно от водещите затруднения за бизнеса.

28% от фирмите прогнозират, че разходите за труд ще оказват натиск върху тяхната дейност през 2017 г. Административните увеличения на минималните осигурителни прагове и на минималната заплата дават отражение върху мнението на фирмите. През 2016 г. България продължава да е сред страните с най-силен ръст на разходите за труд в ЕС;

24% очакват, че вътрешното търсене ще бъде едно от най-сериозните предизвикателства за тях през 2017 г.

23% от фирмите очакват, че условията по финансиране ще бъдат сред топ- пречките за дейността им догодина. Макар да се отчита известен спад на лихвите, кредитирането остава слабо и през 2016 г. Влиянието на референдума във Великобритания и валутните курсове в сравнение с останалите затруднения се оказват като най-малко проблемни. Едва 12% считат, че референдума за Brexit ще бъде сред най-сериозните им затруднения за догодина, а само 10% очакват, че пиков проблем за тях ще бъдат колебанията във валутните курсове.

Проучването показва очаквания за умерено оптимистична среда за фирмите. Въпреки това очакванията за бизнес климата като цяло за 2017 година са по-малко положителни, отколкото резултатите от 2016 г. Очакванията за продажбите на вътрешния пазар, износът и инвестициите се подобряват леко по отношение на 2016 г. Показателят за заетостта не регистрира значителни различия. По-оптимистичната перспектива е възпрепятствана от международната несигурност и постоянните предизвикателства на вътрешния пазар, на производителността и на вътрешното търсене. Вътрешното търсене, липсата на квалифицирани кадри, разходите за труд и условията на икономическата политика са определени като основни предизвикателства за европейските фирми за следващата година.