fbpx Отчитаме ръст от 44.6% на износа с Чехия за последните шест месеца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отчитаме ръст от 44.6% на износа с Чехия за последните шест месеца

За периода 1996-2016 г., преките брутни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Чехия са в размер на 1413.8 млн. евро, с което страната заема място сред първите дванадесет в класацията на инвеститорите. Износът бележи ръст от 44.6%, а вносът е с увеличение от 18.8%. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката Емил Караниколов, Н.Пр. Душан Щраух, посланик на Чешката република в Република България и заместник-посланика г-н Ярослав Камас.

„Чехия е стратегически партньор и тези данни са ясен сигнал за положителните тенденции в българската икономика, очертаващи хоризонт на макроикономическа и финансова стабилност“, заяви министър Караниколов. Икономическият министър и Н.Пр. Душан Щраух се договориха за възстановяване на създадената между Министерство на икономиката и Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република Работна група за икономическо сътрудничество между България и Чехия. Обсъдено бе и разширяване на сътрудничеството между Българска агенция за инвестиции (БАИ), ЧЕХТРЕЙД и Конфедерация на чешките индустриалци за подпомагане на бизнес контактите и обмен на техническа, икономическа и търговска информация. Беше отбелязано, че с цел насърчаване на търговските отношения е целесъобразно да се провеждат по-често делови срещи между делегации от представители на бизнеса от  двете страни. Реализацията на инициативи съвместно с чешки партньори за насърчаване на участието на малки и средни предприятия в проекти ще доведе до утвърждаването на български фирми на чешкия и общия европейски пазар.

През първите шест месеца на 2017 г. износът е 262.450 млн. евро, това е 13. място, ръст от 44.6% и дял от 2% от целия ни износ за периода. Вносът е 314.330 млн. евро, 14. място, увеличение с 18.8%  и дял от 2.2%. Общият стокообмен е 576.780 млн. евро, отбелязва растеж с 29.3%, а салдото е отрицателно с –51.880 млн. евро.
През 2016 г. износът е 402.457 млн. евро, това е  14. място и дял от 1.7% от общия ни износ. Вносът от Чехия з 2016 г. е 555.694 млн. евро, това  е 16. място и дял от 1.7% от общия ни внос. Общият стокообмен е 958.151 млн. евро, отбелязва растеж с 0.5%, а салдото е отрицателно с -153.237 млн. евро, но отбелязва подобрение с 8% спрямо 2015 г.