Означенията в рейтингите

етикети: 

Необходимостта от международно признати кредитни рейтинги възниква с глобализацията на финансовите потоци и в същото време  с разрастването на спекулативната търговия. Банковите системи постоянно биват оценявани по кредитните рейтинги от световно известни агенции като Moody’s Standart&Poors и Flich Raitings, на които представяме принципите и методиката за оценка. Ето какво най-общо означават буквите, плюсовете и минусите. 

 Moody’s / Standart&Poors/  Flich Raitings / Съкратено определение

---------------------------------------------------------------------------------------
Аа            ААА                   ААА             Първокачествени ценни книжа,                                                                                                                           с минимален риск

---------------------------------------------------------------------------------------

Aa1          AA+                  АA+             Висококачествени книжа
Aa2          AA                    АА
Aa3          AA-                   АА-

---------------------------------------------------------------------------------------

A1            A+                     А+                Ценни книжа с над средна оценка
A2            A                       А
A3            A-                      А-

---------------------------------------------------------------------------------------

Baa1       BBB+               ВВВ+         Ценни книжа със средна оценка
Baa2       BBB                 ВВВ            Минимална инвестиционна
Baa3       BBB-                ВВВ-          оценка

---------------------------------------------------------------------------------------

Ba1         BB+                  ВВ+            Ценни книжа, имащи
Ba2         BB                    ВВ               спекулативна оценка
B3           BB-                   ВВ-

---------------------------------------------------------------------------------------

B1           B+                    В+              Спекулативни ценни книжа
B2           B                      В
B3           B-                     В-

---------------------------------------------------------------------------------------

Caa        CCC+                                  Ценни книжа с висок риск

ССС       ССС                                    Емитентът е в затруднено
               ССС-                                  финансово състояние, риск от фалит
Ca                                                      Изключително спекулативни Книжа

--------------------------------------------------------------------------------------

C                                                Постоянна невъзможност за изплащане на задължения

---------------------------------------------------------------------------------------

                D                      DDD            Емитентът 
                                         DD               е в неплатежоспособност                                                                                                                 

   

Моля коментирайте