fbpx Първата българска банка с разрешение за вътрешно-рейтингов подход по Базел II | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първата българска банка с разрешение за вътрешно-рейтингов подход по Базел II

Първата българска банка с разрешение за вътрешно-рейтингов подход по Базел II

УниКредит Булбанк е първата банка у нас, която получи разрешение да ползва Вътрешно-рейтингов подход (Internal Rating Based Approach) по Базел II за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск. Обхватът на приложението включва експозиции към банкови институции и корпоративни клиенти. Одобрението беше издадено от Централната банка на Италия, тъй като УниКредит Булбанк е част от регистрираната в Италия европейска банкова група УниКредит.

За разлика от Стандартизирания подход (Standardised Approach), който понастоящем се прилага от банките в България, Вътрешно-рейтинговият подход дава висока ефективност на целия процес по управление на кредитния риск. „За да се постигне това, УниКредит Булбанк инвестира значителни финансови ресурси и време за разработване, адаптиране и прилагане на правила и методологии, за обновяване на рейтинговите и ИТ системите си и за допълнително подобряване на управлението и контрола”, казва Александър Кръстев, член на Управителния съвет и главен риск директор на УниКредит Булбанк.