fbpx По-ниска безработица през юни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-ниска безработица през юни

Безработица през юни е 10.8 % или с 0.2 % по-ниска спрямо май. Спрямо юни 2011 г. постъпилите на работа са с 2138 повече. Нарастването е в резултат на по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар, по схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) и по програми за заетост. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 11 478 безработни. В сравнение с юни 2011 г. постъпилите на първичния пазар са с 1017 повече.

По схеми на ОПРЧР и по програми за заетост са постъпили на работа 5480 души. Спрямо юни 2011 г. устроените по схеми на програмата и по различни инициативи за заетост са с 1447 повече лица. По насърчителните мерки са започнали работа 409 души. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост - 3509, от търговията - 2156, от хотелиерството и ресторантьорството - 1578, от строителството - 791, от селското стопанство - 637, от сферата на операции с недвижими имоти - 609, от транспорта - 504.

По програми за заетост са заявени 1009 места, а по мерки по Закона за насърчаване на заетостта - 111 работни места. По схема "Развитие" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са заявени 3894 работни места. Увеличават се местата, обявени от работодателите по схемата "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж". През месеца са заявени 1300 места, които са почти два пъти повече от предходния месец и близо 15 пъти повече от същия месец на 2011 година. Очаква се тази тенденция да се запази като положителен ефект от информационната кампания на правителството за намаляване на младежката безработица, отбелязват от Агенцията по заетостта.