fbpx Почти всеки млад българин има компютър в къщи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Почти всеки млад българин има компютър в къщи

Почти всеки млад българин има компютър в къщи

етикети

91% от българите са напълно или от части съгласни, че притежаването на домашен компютър се е превърнало в неизменно средство за съвременния начин на живот. Това показва национално представително проучване, поръчано от Intel в България през месец май 2016 г.

72% от хората споделят, че притежават компютър/ лаптоп в своите домове. Почти всеки човек между 30 и 39 годишна възраст има компютър или лаптоп у дома (96%). Проучването показва не само че навлизането на компютрите в България е голямо, но и също така, че българите са активни потребители на компютри като мнозинството от притежателите на домашен компютър прекарват до 3 часа на него всеки ден. Начините на употреба на компютър варират, но главните цели, за които хората използват компютър са информация, забавлението и/ или социални мрежи. Продължителността на използване на компютър на ден е свързана с възрастовата група - хората до 29 годишна възраст прекарват с 1,5 часа повече в сравнение с тези над 40 годишна възраст.

Най-важните употреби на домашния лаптоп/ компютър са – информация (86,4% на първо място), забавление (78,1% на второ място) и социални медии (76,9% на трето място).

Българите обаче посвещават времето си пред компютъра за различни дейности. Основните тенденции, очертани от проучването, са че търсенето на информация отнема най-много време сред жителите на по-големите градове и хората с висше образование. В същото време забавлението отнема най-много време на хората със средно или по-ниско образование, докато главно ползването на компютър за социални връзки е по-високо сред жителите на по-малки градове и села и хората със средно образование. Работа са посочили участници с висше образование, докато търсене на работа са посочили жители на по-малки градове.

Целите за използване на компютър са силно повлияни от демографските характеристики. По-вероятно да използват компютър за следните цели са:

  • Забавление – по-млади хора (93% от участващите до 29 годишна възраст)

  • Пазаруване – по-млади хора (52% от участващите под 29 годишна възраст), с по-висок доход от 1 000 лв (41%)

  • Запазване на почивки – до 39 (34%), с по-висок доход от 1 000 лв (40%), родителите (31%).

Средно българите са готови да похарчат 630 лв за първи компютър за дома. Сумата зависи от нивото на образование и възрастта. А хората с висше образование и тези под 49 годишна възраст отделят и повече.

 

    Facebook коментари