fbpx Последваща грижа за инвеститорите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Последваща грижа за инвеститорите

Последваща грижа за инвеститорите

етикети

Често големи компании, които са успели да наберат капитал чрез първично предлагане, опиянени от успеха, забравят за това обстоятелство. Такова поведение винаги се наказва от инвеститорите с “бягство от позицията”.
“Последващата грижа” за инвеститорите e важен процес, в който трябва да вземат участие както специалисти по връзки с инвеститорите, работещи за компанията, така и членовете на висшето º ръководство.
Активната комуникация и своевременното разкриване на информация стоят в основата
на т.нар. “последваща грижа” за инвеститорите. Единствено чрез изработването на изпълнима и ясна Програма за връзки с инвеститорите могат да бъдат постигнати целите, които дадена компания си поставя. Програмата трябва да обхваща комуникацията с всички инвеститори - институционални, индивидуални и професионални.

Как инвеститорите ще получат информация за важните корпоративни събития?

Дайте яснота относно своите планове и спазвайте обещанията си и инвеститорите ще ви се “отблагодарят” с адекватно поведение. Яснотата за плановете лесно може да бъде постигната с ежегодното изготвяне на Корпоративен календар, който да отразява прог-нозираните или прогнозируемите корпоративни събития. Добре е този календар да бъде достъпен до инвеститорите и те да могат сами да преценяват кое корпоративно събитие е важно за тях, респективно да следят за него. И още нещо важно - те ще знаят в какви срокове да очакват оповестяване на информация, от която имат нужда.

Не позволявайте разкриването на информация да бъде забавяно или неравномерно
Инвеститорите желаят оповестяваната информация да бъда актуална и да бъде получавана от всички едновременно. Неравномерното разпределение на информация поставя едни или други групи инвеститори в неравнопоставено положение.
Съгласно действащото българско законодателство информацията - периодична и инцидентна - се оповестява в следния ред: Комисия за финансов надзор и регулиран пазар на ценни книжа, сайт на компанията и медии. Все повече инвеститори разчитат на бюлетина на “БФБ - София” като основен източник на информация, която действително своевременно доставя новините. Въпреки това не трябва да се пренебрегва и информацията, която инвеститорите биха получили от сайта на компанията.

Въпросът за качеството на представяната в интернет страница на компанията е изключително важен

Неприемливо е сайтът на публична компания да не бъде лесно достъпен и актуален. Демонстрирайте отдадеността на вашата компания към прозрачността, като направите вашите финансови данни леснодостъпни чрез сайта.
Ключови финансови показатели и отчетите на компанията, публикувани на уебсайта ясно демонстрират най-високо ниво на прозрачност за нейните инвеститори.
Актуализирането на финансовата информация прави уебсайта основен ресурс за цялата информация на компанията.
За удобство на инвеститорите може да се създаде секция “Връзки с инвеститорите”, която да съдържа сруктурирана цялата информация, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение. Такава информация например може да бъде:

  • данни за емитираните ценни книжа и акционер-ната структура;
  • данни за структурата на управление - членове на бордовете;
  • финансови отчети за последните три години;
  • общи събрания на акционерите;
  • устройствени актове на компанията;новини.

Трябва да се осигури и възможност чрез сайта на компанията инвеститорите да задават своите въпроси на лицето, което отговаря за връзките с инвеститорите.
Специалистите по IR препоръчват да се използват нови технологии в сайтовете, за да се подсигури корпоративна прозрачност и да увеличат посещенията на акционерите.

Активната комуникация с инвеститорите включва и периодичното провеждане на пресконференции и срещи с тях

Добре е компаниите да предвидят в Корпоративния календар т.нар “дни на отворени врати” за инвеститорите. Провеждането на пресконференции - присъствени или по интернет след всяко оповестяване на отчетите е добра практика.
Установяването на постоянна връзка с журналисти и анализатори, с цел да предават вярно, точно и навреме оповестената от компанията информация, трябва да бъде една от основните задачи на специалистите по връзки с инвеститорите.

 

 

Facebook коментари