fbpx Повече лизинговани машини и оборудване през 2011 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече лизинговани машини и оборудване през 2011 г.

През последните три години общият размер вземания по лизингови договори намаля с 39% спрямо 2008 г. до 3.55 млрд. лв. След резкия скок през 2009 г. размерът на необслужваните вземания се запазва сравнително постоянен като абсолютна стойност и относителният им дял достига 21%. Тези данни бяха представени от УниКредит Лизинг.
В периода 2009 – 2011 г. над 1 800 актива са реализирани от компанията на вторичния пазар, като най-голям интерес има към леки, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства. По-слаб е интересът към строителна техника и производствено оборудване.
В последните две години дружеството е преструктурирало задълженията на над 60% от проблемните лизингови договори, като по този начин голяма част от клиентите са успели да възстановят дейността си, да продължат да обслужват задълженията си и да придобият собственост върху активите. При невъзможност за плащане, активите по лизинговите договори се предлагат за вторична реализация на пазарна оценка. В такава ситуация основна цел е да се продаде актива на най-добра цена и да погаси в максимална степен задълженията на клиента.
Благодарение на положителните тенденции на развитие в селското стопанство, здравеопазването, леката промишленост, международния транспорт и др. през 2011 г. търсенето на товарни автомобили, машини и оборудване надхвърли значително нивата от 2010 г. и е сравнимо или дори по-високо от достигнатите през 2009 г. При т.нар. „други” активи инвестиционният фокус се измества през годините от яхти и самолети към проекти в областта на възобновяеми енергийни източници (вятърни паркове и фотоволтаици).