fbpx Повече търсене на жилищни кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече търсене на жилищни кредити

В резултат на все по-стабилния имотен пазар и активността на банките, броят на ново-отпуснатите ипотечните кредити през второто тримесечие на 2011 година е с 18% повече спрямо първото тримесечие на годината. Заедно с ръста на обемите, се покачва и средният размер на кредитите. С над 2200 евро е нараснал за последния месец средният размер на ипотечните кредити в страната, сочат данните на Кредит Център. За юли той достига 40 595 евро спрямо 38 366 евро за предходния месец, като по този начин започва да се доближава до нивата преди началото на кризата. Съотношението евро/лева на кредитите за страната през юли 2011 г. е 94/6.

Причината за растящия размер на ипотеките е активността във всички сегменти на имотния пазар. Въпреки, че търсенето на двустайни апартаменти между 40 и 60 000 евро остава най-голямо, последното тримесечие има търсения в целия ценови спектър на пазара на имоти, а получаването на кредит е все по-лесно, защото в 90% от сделките купувачите са успели да договорят много добра цена на закупувания имот.
През месец юли се появиха кредити за по-големи апартаменти, чиито купувачи разполагат със стабилни приходи и могат да си позволят външно финансиране в голям размер, най често 80 – 85% от цената на имота, но само в случаите, в които имат чисто кредитно досие и добри перспективи за дългосрочна финансова стабилност. Тези клиенти бяха и една от основните движещи сили на пазара преди кризата и връщането им е добър знак за пазара. Част от тях имат собствено жилище, но сега купуват по-голям и удобен за семейството имот, който отговаря на изискванията им за дом към днешна дата.

Анализирайки пазара на ипотечни кредити виждаме, че от началото на годината повечето негови показатели нарастват бавно, но стабилно, което дава надежда, че пазара трайно е обърнал тенденцията и вече ще расте по-устойчиво. Клиентите стават все по активни, без обаче това да притъпява чувството им за предпазливост и отговорност при взимането на сериозни финансови решения.

През юли една банка подобри офертата си за жилищни кредити, което рядко се случва през летните месеци. Това се прие добре от пазара и предполага нови подобрени оферти от другите активни финансиращи институции за най-силния период на ипотечното кредитиране – септември – декември.

Както и през предишния месец, консултантите отчитат нарастване размера на ипотечните кредити и в четирите най-големи града на страната, определящи облика на ипотечния пазар. В столицата средният размер на кредитите гони 50 000 евро, нараствайки с над 2800 евро спрямо юни. С 3240 евро се повишава средният ипотечен заем в Бургас през изминалия месец и вече е 31 680 евро. Нарастването на кредитите във Варна е с 2200 евро до среден размер от 37 940 евро, а в Пловдив – с 1240 евро до 28 360 евро.

Най-чести потребители на ипотечни кредити са домакинства, чийто месечен доход е от 1500 до 2500 лв., сочи статистиката. Клиенти с този профил са изтеглили 86,2% от кредитите през юли. Всеки десети потребител е с доход на домакинство до 1500 лв., а 2,9% от получилите ипотечен заем имат приходи в семейството от 2500 лв. до 4000 лв. С доходи над 4000 лв. са 0,8% от клиентите, на които е отпуснат ипотечен кредит през изминалия месец.