fbpx Предприемачеството на моменти е игра на покер | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предприемачеството на моменти е игра на покер

Ивелина и Александра, създатели на проекта за иновации i-hub

Предприемачеството на моменти е игра на покер

Каква е разликата между изобретението и иновацията? Отговорът е лесен за формулиране, но труден за реализиране в практиката. Най-общо казано, изобретението се превръща в иновация тогава, когато намери своето пазарно приложение и открие своя успешен бизнес модел.

В последните години се създадоха десетки програми за бизнес развитие и предприемачество, които се фокусираха предимно върху развитието на софтуерни решения, оставяйки на заден план изобретенията и хардуерните продукти като цяло. Именно тази все още неразвита ниша мотивира две млади момичета – Ивелина и Александра, да създадат програма, която да помага на млади изобретатели да превръщат своите идеи и открития в реалност чрез придобиване на ценни знания за света на бизнеса. Така се ражда i-hub.

Програмата стартира в началото на март и в рамките на два месеца успя да се превърне във връзка между бизнеса и академичното техническо образование. Като участници се включиха представители на Съюза на изобретателите, които вече имат зад гърба си защитени технологични патенти, учени от БАН и алумни студенти на РАН и МОК. В рамките на програмата екипите от млади инженери развиваха и усъвършенстваха своите идеи и прототипи съвместно с професионалисти от реалния бизнес. Същевременно те посещаваха лекции на български преподаватели, предприемачи и инвеститори, много от тях завършили престижни университети като Harvard и London Business School, които ги запознаваха с основите на пазарната теория, маркетинг, набиране на капитал, водене на преговори, презентационни умения и финансово моделиране.

В края на миналия месец в „Innovation space” центъра на Betahaus София се проведе финалът на програмата под формата на „demo day“, в който 6 отбора презентираха своите идеи в рамките на 15 минути пред специално сформирано за целта жури.

Ето и проектите, участвали в demo day финалът:

HutGrip - помага да се събират данни, докато той ги анализира и прилага резултатите, с цел оптимизиране на процесите, контролирани от интернет - поддръжка за сензори и устройства.

Нискотарифна Converter Wave - енергия, подходяща за райони с нисък потенциал на енергията на вълните.

Проект „Феникс енержи” - базира се на патентована иновативна идея, изпитана с прототип, за снижение на разходите за ток с 50% за загряване на вода в електрическите бойлери чрез използване на излъчваната от електроуредите отпадъчна топлина и акумулирането и като топла вода.

Патентовано техническо изобретение за "Динамичен баланс на автомобилите"
чрез използване на реакциите срещу силите на задвижването с цел повишаване на безопасността на уличните автомобили и стабилността в завой, скъсяване спирачния път на всички автомобили с над10% и подобряване на динамичните характеристики на спортните автомобили с над 10%. 

SmartHand представлява протеза от ново поколение, която съчетава в себе си мултидисциплинари технология и достъпност.

Повече за идеята на целия проект разговарях с неговите създатели Ивелина Христова и Александра Дакова.
Ивелина е учила стопанско управление и икономика в България, Германия и Испания, преминала е обучение по предприемачество в САЩ, икономист по професия. Александра е учила икономика в Софийски Университет, Augustana College, SD, САЩ и в Sciences Po Paris във Франция. В момента се занимава с маркетинг и бизнес развитие.

Как ви хрумна идеята за i-hub и колко време ви отне докато я разработите?

Ивелина: В семейството ми има физици, математици, лекари - хора с насоченост в точните и природните науки. От тях съм прихванала интереса към науката. Като икономист (до мозъка на костите си) се интересувам от образованието и квалификацията на хората като основна предпоставка за растеж. Отново като икономист, вярвам, че за дългосрочното устойчиво развитие на една икономика е необходимо производство на стоки с висока добавена стойност - имаш заетост, имаш продукт, иновативен си, развиваш се... такива са високотехнологичните хардуерни продукти, работно заглавие "джаджи". Мисля, че комбинацията на всички тези неща доведе до идеята и ме запали толкова силно.

Александра: Една от най-интригуващите теми за икономистите са дългосрочните и краткосрочни стратегии за икономическо развитие. Едно от най-популярните такива теории е тази на Шумпетер и гласи, че дългосрочният икономически растеж зависи от т.нар. процес на „съзидателно разрушение“. В него се отличават четири основни фази, които схематично можем да именуваме „изобретение“, „иновация“, „имитация“ и „равновесие“.Te носят тази добавена стойност, която задвижва икономиката напред. Оказва се, че най-важният и ключов етап, се крие в реализирането на едно изобретение на пазара, а именно превръщатнето на едно изобретение в иновация. Пречките пред тази трансформация са основно набирането на капитал и тясната специализация на специалистите, занимаващи се изобретателска дейност, което често изключва техните бизнес познанията. Така ние решихме да подпомогнем този процес чрез създаването на платформа като i-hub, която да срещне науката и бизнеса. 
 
Кои бяха трудните моменти при нейното реализиране? Променяхте ли планове в движение или успяхте да реализирате всичко според първоначалния проект?

Ивелина: Ставахме в 5-6 сутринта, уреждахме си първите срещи за деня сутрин в 8 преди работа, а вечерите прекарвахме в презентации до 21ч. В продължение на месеци нямахме свободен уикенд. Всъщност, получи се така, че организацията се оказа една идея повече, отколкото очаквахме, а искахме поне да изпълним първоначалния план. Сега мога да кажа, че дори преизпълнихме плана - тръгнахме с много по-тясна концепция и самите ние не очаквахме i-hub да прерасне в толкова мащабна програма. Имаше промени в движение, разбира се, но бяха по-скоро в посока програмата да стане по-пълна и по комплексна. Например, първоначално планирахме да избираме индивидуални участници и да им помогнем да сформират екипи. В последствие преминахме директно към избора на екипи, което даде много по-силен старт и по-добра възможност за реализация, доведе до среща с инвеститори. Разработихме и доста натоварена програма - 3-4 пъти в седмицата, която да покрива всички основни теми и сфери - икономика, предприемачество, умения като водене на преговори, правене на презентации. Този мащаб далеч не беше планиран - получи се някак си естествено, следвахме вълната и действахме … и стана.

Коя е най-силната страна в i-hub? Кое ще промените и доусъвършенствате в своята идея при второто издание?

Ивелина: "Джаджите"! Насочили сме се към хардуерни продукти - покриваме ниша, която преди i-hub не беше адресирана. С това сме силни, уникални, различни. За следващото издание планираме i-hub да прерасне в самостоятелна академия – „Академия за иновации и бизнес развитие“, с много силен фокус върху науката. В момента сме в процес на регистрация.
Александра: Програмата е уникална с това, че говорим за хардуерни продукти, което, от своя страна, налага промени в съдържанието и начина на представяне на информацията. В последните години се развиха програми за предприемачество и бизнес развитие, които се фокусираха върху софтуерни решения, оставяйки на заден план изобретенията и хардуерните продукти като цяло. Именно тази ниша ни мотивира да инициираме програмата.

Какво остава „зад кадър” при реализацията на i-hub?

Ивелина: Хаха, имаше много моменти, в които бяхме на ръба. Тогава си казвахме "всичко или нищо" и влизахме "all in" - предприемачеството на моменти си е игра на покер. За мен най-важното в i-hub са тръпката и адреналинът да следваш себе си и мечтите си! Несравнимо е!
Александра: Искаме да кажем на хората, че най-важният фактор за реализацията на иновативни хардуерни проекти е човешкия ресурс, а България има сериозен потенциал в това отношение.

материалът подготви Георги Алексиев

Facebook коментари