Представиха първата в България „класна стая на бъдещето”

В 74-о СОУ „Гоце Делчев” отвори врати на единствената по рода си класна стая, оборудвана с терминално решение, работещо в облачна среда. Иновативният продукт на Huawei изпълнява плана на Министерството на образованието за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.).

Въвеждането на иновативната платформа в образователната система ще открие нови хоризонти за цялостния процес на обучение, и ще улесни управлението на ИКТ инфраструктурата в министерството и останалите свързани институции.

Терминалите представляват устройства, които напълно заместват персоналния компютър и лаптопа и предоставят сигурна и лесна за управление среда за достъп.

Многобройни са ползите от масовото приложение на терминалното оборудване на Huawei Technologies в българските училища. Електронните учебници, мултимедийните уроци, интерактивното обучение и образователните портали са само част от предимствата на решението.

С новото оборудване ще се подобрят многократно учебните условия на децата в по-изолираните райони в страната и ще им бъде даден равен достъп до висококачествени образователни ресурси.

Учениците ще захвърлят тежките раници и ще бъдат стимулирани да преоткрият образованието като нещо не просто необходимо, а истински интересно и дори забавно.

Революционната инфраструктура, работеща в облачна среда, има изключително дълъг живот (над 5 години при терминалите, в сравнение с 2 години при персоналните компютри). Тя ще намали със 70% разходите за електроенергия, а тези за поддръжка ще бъдат в пъти по-малко, тъй като вече няма да е необходимо наличието на ИТ специалисти или договори за поддръжка на компютри в училищата. Всичко ще се случва централно и синхронизирано благодарение на централизираната облачна инфраструктура, която същевременно ще повиши и сигурността в образованието.

Следващата стъпка oт реализацията на съвместния проект на МОН и на Huawei Technologies ще бъде откриването на втора зала, оборудвана с терминално решение. Тя ще бъде в сградата на СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ” в град Русе.  

Facebook comments