fbpx Предстоят три "зелени" дни в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предстоят три "зелени" дни в София

Предстоят три "зелени" дни в София

От 13 до 15 април София ще бъде домакин на две значими международни бизнес събития - Седми международен конгрес за енергийна ефективност & възобновяема енергия и Конференция за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”. Към двата форума се проявява много силен интерес от страна на бизнеса и на специалисти от различни сектори от целия свят. Броят на лекторите е рекорден – 90 експерта ще споделят своя опит в развитието на зелената икономика.

Страна във фокус на “Save the Planet” е Австрия, а стратегически партньор – Холандия. На 14 април ще се проведе за първи път бизнес форум „Солар Балкани”, организиран съвместно от SolarPVconsulting и Българската фотоволтаична асоциация. Той ще разкрие възможности за инвестиции и производство на соларни устройства и централи в региона на Югоизточна Европа. Те ще осигурят предпоставки за развитие на нова индустрия и работни места.
Finance in Motion (Германия) ще представи Зеления инвестиционен фонд за Югоизточна Европа, учреден от ЕИБ и KFW. Той финансира и инвестира пряко във възобновяема енергия. За петгодишен период се предвижда обемът на инвестиции да достигне 400 милиона евро.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните ще представят структурните фондове и Програмата за развитие на селските райони за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ. Програмата покрива 50% от инвестициите.
Програма Solar Express на американската Ex-Im-Bank е добра възможност за финансиране на проекти, свързани с приложението на възобновяема енергия.
В рамките на конференцията за управление на отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ участниците ще се запознаят с полезни практики и проекти на действащи мощности, които произвеждат енергия от отпадъци. Те могат да бъдат „спасителният пояс” за общините, като осигурят устойчиво развитие, подобряване на околната среда, нови работни места и изход от проблемите с тоновете отпадъци.