fbpx Представиха нов стандарт за управление на човешки ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представиха нов стандарт за управление на човешки ресурси

Представиха нов стандарт за управление на човешки ресурси

Академия „Investors in People” стартира в България като част от проект за „Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси”, по схема „Без граници”, безвъзмездно финансирана от Европейски Социален фонд 2007 - 2013.
Интернешънъл Хюмън Рисорсиз (IHR) и „Investors in People International“ представиха проекта и възможностите, които той предоставя за дългосрочно и устойчиво развитие на бизнеса в нашата страна, на специално събитие в Резиденцията на Н.Пр. Джонатан Алън, Посланик на Великобритания в България. На официалното откриване присъства и г-н Дейвид Дейл - Оперативен директор на Investors in People International.

На представянето присъстваха и някои от българските компании, които вече са сертифицирани по Стандарта „Investors in People”. Иван Василев, Изпълнителен Директор на международната логистична компания ТNT в България отбеляза, че внедряването на Стандарта им е помогнало да удвоят оборота си за 5 години в световен мащаб. Британската Бизнес Академия ще отвори врати през ноември 2013 година. Участието в пилотния проект ще бъде безвъзмездно. На десет от всички участници в Академията, които постигнат най-високи резултати в техните компании с принципите и индикаторите на „Investors in People” ще бъде осигурено безплатно пътуване до Великобритания, с цел обмяна на опит и получаване на нови знания, ориентирани към специфичните им бизнес приоритети.

Стандартът „Investors in People“ е основен двигател в стратегията на британското правителство за развиване на уменията на хората в международен мащаб във всякакъв тип и размер организации от частния и публичния сектор. Над 40 000 организации работят с принципите на стандарта.