При внимателен избор, туристите могат да получат добра услуга и у нас

Ваня Димитрова, Маркетинг мениджър на комплекс "Helena Resort"

При внимателен избор, туристите могат да получат добра услуга и у нас

Летният сезон е на прага на откриването, въпреки, че вече първите чуждестранни туристи ни посетиха. Прогнозите са оптимистични за морските ни курорти. Българите пък се стягат в предстоящите майски празници да „инвазират” масово към съседна Гърция. Дали обаче ще изберат да посетят и родното Черноморие? За очакванията, предлага-нето и културата в туризма разговаряхме с Ваня Димитрова, Маркетинг мениджър на Helena Resort в едни от най-пренаселените и коментирани курорти у нас – Слънчев бряг.

Г-жо Димитрова, какви са перспективите за сезон 2011?

- Очакваме изключително силен летен сезон. Предпоставка за това са мно-го по-добрите ранни записвания за 2011г. спрямо 2010. От пазар Германия регистрирахме ръст от 45 %, а от пазар Англия близо 65%. Това се дължи от една страна на ситуацията в Северна Африка и предимствата на Бълга-рия като цяло с добра ценова политика и от друга страна на възстановяването на икономиките на потенциалните за страните партньори, което дове-де до промяната в предпочитанията на гостите да резервират по оферти за ранни записвания, а не в последния момент както беше през последните две години.

Забелязвате ли отдръпване на чужди туристи и от кои страни?

- За наша радост за сезон 2011 тенденциите са положителни на всички па-зари. По-скоро дори привлякохме нови партньори от нови дестинации и се надяваме на положителни резултати.

Защо чужденците избират да дойдат България?

- България е по-привлекателна от останалите дестинации в ценово отношение. Също така, вече има и доста хотели с добре изградена хотелска база, предлагащи добър продукт и качество на обслужване. Като пример - нашият комплекс е единственият по рода си на Балканския полуостров, награден от Световно известен туроператор за използване на съвременни системи за опазване на околната среда и прилагане на социално отговорна политика за управление на персонала. През 2007 г. бяхме на 3-то място в световната ли-ста от 100-те най- добри хотели на един от големите немски туроператори, което безспорно е гаранция за безкомпромисно качество от световен мащаб. Има и други Български хотели на добри позиции в системите за оце-няване и награждаване на чуждестранните туроператори, което само по се-бе си говори за повишаване на качеството на обслужване у нас като цяло и обръщане на внимание към световните тенденции в туристическия бранш.

Защо според Вас съседките ни Турция и Гърция успяват да привлекат много повече туристи от България?

- Това което можем да научим от Турция по специално е доброто обслуж-ване, без значение дали сте в двузвезден или петзвезден хотел. За турските ни съседи най-важно е клиента да се чувства специален. Качеството на обслужване е много добро, но също така един изключително важен фактор за туризма е това, че те разполагат с прекрасно развитата инфраструктура. То-ва което отблъсква туристите от България са сериозните проблеми с инф-раструктурата на големите комплекси и на страната като цяло. И най- вече прекаленото застрояване, водещо до загуба на атмосферата в курортите. Поради тази причина повечето туристи, предпочитат да платят дори повече за почивка в Гърция, но да са сигурни в нейното качеството.

Защо българите да изберат нашето Черноморие пред морето на съседките ни?

- В България има достатъчно разнообразно предлагане и при по-внимателен избор, туристите могат да получат по-високо качество на обслужване на сравнително добра цена.

Смятате ли, че има подобрение в рекламата на България като дестинация?

- Славата на България като туристическа дестинация беше изместена от други държави, което се дължи на липсата на ефективен маркетинг и реклама на страната. Лошият облик на страна бе отново тема на поредните ту-ристически борси. През последната година държавата направи опити за по-добрение в тази насока, които се надявам да доведат до прогнозираните процентни увеличения на туристически поток към България.

Вече има създаден сайт на България като туристическа дестинация, включ-ващ мултимедиен каталог с всички туристически обекти преведен на 9 езика. Към края на 2010 г. стартира имиджова кампания на страната със сериозен бюджет, което говори, че държавата започва да обръща по-сериозно внимание на дългогодишните проблеми в тази насока. Необходимо е тази политика да остане постоянна във времето, не само за да догоним двете си южни съседки, но и за да отличим страната ни с нейните културни и при-родни забележителности. Като пример - Турция отделя на година около 300 милиона лева за развитието на туризма си и ето защо се превръща в толкова предпочитана дестинация;

Слънчев бряг отдавна се презасели. Какво е неговото бъдеще според Вас?

- Слънчев бряг бе несъмнено прекрасен курорт за семейна почивка, пред-лагащ тиха и спокойна атмосфера, обгърнат в красива ландашафна архитектура. След огромното презастрояване, по- скоро прилича на крайбрежен град за целогодишно живеене, а не на сезонен курортен комплекс. Проблемът е, че много хора се занимават с туризъм, независимо дали имат подходящия професионален опит и подготовка, което води до занижено качество на предлагания продукт. Липсва уеднаквяване в стандартите на обслужване и има множество хотели без предварително подготвена стратегия за управление на качеството. Наши туристи, често споделят, че на територията на хотела се чувс-тват прекрасно, но извън него картината коренно се променя. Според мен, трябва да се изготви заедно от държавата, представители на хотели и воде-щи туристически организации общонационална стратегия за развитие на Българския туризъм обхващаща не само рекламата, но и качеството на обслужване, инфраструктурата, сигурността на туристите, качеството на храни и напитки. Процесът не трябва да приключи само с документирането на този проект, а трябва стриктно да се изпълнява от всички заинтересовани страни в туризма. В крайна сметка лодката в която плуваме, е една. Турция се утвърди като предпочитана дестинация през последните 10 години именно поради общите усилия, доброто планиране на държавната полити-ка и стриктно спазване на закони и изисквания, засягащи туризма.

Според Вас ще затворят ли стотиците вече малки хотелчета по нашето Черноморие?

- На пазара има нужда от такъв тип услуга и предлагане, но моето виждане е, че те трудно се конкурират с големите вериги, които предлагат много по-вече допълнителни услуги на своите клиенти. Може би в бъдеще много от тях ще бъдат погълнати от по-високо категорийните хотели с цел подобря-ване и разширяване на инфраструктурата им или предлагане на нов вид услуга.

Как ще се отсеят добрите специалисти в туризма?

- Добрата практика, спазването на международните изисквания в туризма и естествено пазара сам ще сепарира добрите специалисти или ще повиши квалификацията на работещите в бранша.

Можем ли вече в България да предложим добро обслужване, един от сериозните ни проблеми в бранша?

- Както споменах по-горе, много хотели предлагат добър продукт, равностоен като качество с този на по-популярните в Европа дестинации. Това обикновено са големите вериги, които развиват бизнес от доста години в България. Като пример Хелена Резорт е носител на множество престижни международни награди за качество на обслужване. Това е постигнато благодарение на сериозни непрекъснати инвестиции в хотелската база и обучение на персонала, социално отговорната политика, доброто управление на кадрите и внимателното планиране на дългосрочната стратегия за развитие. Това би следвало да се спазва от всички в национален мащаб, което несъмнено ще допринесе за материалното и социално самочувствие на България.

Facebook коментари