fbpx Приемат се кандидатури за наградите на Съвета на жените в бизнеса в България 2023 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Приемат се кандидатури за наградите на Съвета на жените в бизнеса в България 2023

Стартира приемането на кандидатури в рамките на Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023, които ще отличат вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото. 

Форумът се организира за втора поредна година от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

„Mногообразието, равнопоставеността и приобщаването се свързват с по-бързо икономическо развитие, по-високи доходи, по-ефективен бизнес, по-устойчиво използване на природните ресурси и като цяло, с по-мирни и по-стабилни общества. ЕИБ, банката на Европейския съюз, работи за равенството между половете, приветства многообразието и насърчава по-осъзнатото овластяване на способните жени – предприемачи и мениджъри. Затова и отново ще подкрепим Съвета на жените в бизнеса в България за връчването на Национални награди за вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Радваме се, че през 2023 г. специално внимание ще бъде отделено и на интеграцията на младите хора и реализирането на потенциала им в България. Убедена съм, че инициативата ще помогне на България да бъде по-успешна и по-справедлива държава, в която талантливите хора имат шанс независимо от своя пол, възраст или различност“ споделя Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.  

„С националните награди за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, които предстои да връчим за втора година заедно с нашите партньори от ЕИБ, отново ще отличим добрите примери в бизнеса. Но по-важно от това е, че ще разкажем историите и ще представим истински работещи практики, които могат да бъдат възприети и въведени в още по-широк кръг компании в полза на цялото ни общество“, споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“. 

През 2023 г. отново даваме трибуна на вдъхновяващите инициативи, които правят работното ни място и обществото среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование, както и споделяме добрите практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Споделете вашите вдъхновяващи инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да можем заедно да дадем гласност и отличим постиженията, които променят бизнеса, работната среда и обществото ни към по-добро.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурсната процедура могат да участват личности, компании и организации, които осъществяват дейност на територията на Република България или ефектът от дейността им се реализира на територията на България, чрез подаване на формуляр за участие съгласно описаната в регламента процедура.

Кои са категориите?

Конкурсът учредява награди в следните четири категории, в които ще се приемат номинации:

  • Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

В тази категория ще отличим инициативите на компании и организации в България, които активно промотират и изграждат култура на приобщаване на работното място и недопускане на дискриминация. Ще бъдат връчени три отделни награди – за голяма компания, за малка и/или средна компания, както и за НПО.

  • Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хората с увреждания

Категорията ще отличи организацията с най-успешна и вдъхновяваща програма и/или инициатива за пълноценна и всеобхватна интеграция, социализация и адаптация на малцинствените групи и хората с увреждания в България.

  • Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България

Това е нова категория за конкурса, която има за цел да популяризира и отличи добрите и вдъхновяващи програми (стажантски, практикански, менторски и други) в страната ни, чиято основна цел е привличане, задържане, мотивация и реализация на младите хора в България.

  • Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса.

В тази част на конкурса ще наградим добрите практики и програми, които имат за цел насърчаването на професионалното и личностното развитие на жените в бизнеса, израстването им на мениджърски и лидерски позиции, утвърждаването им като успешни и вдъхновяващи ръководители.

В категорията ще бъде връчена и допълнителна награда за вдъхновяваща инициатива на технологична компания в България. Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда. Срокът за подаване на кандидатури е 8 октомври 2023 г. 

Участието в конкурса е напълно безплатно.

Цялата информация за конкурса, пълния текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване можете да намерите на сайта на наградитe: https://womeninbusiness.bg/project/nacionalni-nagradi-na-saveta-na-jenite-v-biznesa-v-bulgaria-2023/

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „Вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес office@womeninbusiness.bg