fbpx Привличаме повече китайски инвеститори във високотехнологични сектори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Привличаме повече китайски инвеститори във високотехнологични сектори

За България най-важният резултат от инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) би бил увеличаване на китайските инвестиции в страната ни и разширяване на двустранната търговия. Това каза главният секретар на Министерство на икономиката Владимир Туджаров по време на Втората среща по въпросите на икономическото сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в гр. Нинбо.

“Българската страна високо цени дейността на китайските компании у нас в областта на автомобилостроенето, телекомуникациите и селското стопанство”, отбеляза главният секретар. Той изрази готовност Министерство на икономиката да подкрепи бъдещи китайски проекти у нас в сектори като селското стопанство и хранителната промишленост, електрониката и електротехниката, машиностроенето. Владимир Туджаров запозна потенциалните китайски инвеститори с възможностите за инвестиции в България като изтъкна редица макроикономически показатели като финансова стабилност, ниски данъци, квалифицирана работна ръка, ниски оперативни разходи, достъп до пазара на ЕС и ги покани да инвестират в българските индустриални зони.

В областта на търговият Китай заема второ място сред експортните ни дестинации извън Европейския съюз, след Турция. „Въпреки това, считаме, че съществува неизползван потенциал. Редица стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия, могат да присъстват по-осезаемо на китайския пазар, като хранителни продукти, български вина, етерични масла и продукти от тях, особено от розовото масло, мляко и млечни продукти, минерална вода, както и продукти на машиностроенето и електротехниката.“, посочи Туджаров. По думите му за България е много важно ускоряването на процедурите за внос в Китай на български земеделски и хранителни продукти и че сътрудничеството в областта на селското стопанство е сред основните ни приоритети. В тази връзка той изрази задоволство от факта, че през 2015 г. в София официално е уреден Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

Беше декларирано желанието и готовността на българската страна да обсъди с Китай изпълнението на важни инфраструктурни проекти у нас, с цел съвместно насърчаване на лансираната от президента Си Дзинпин инициатива за изграждане на „Един пояс, един път”.

По време на конференцията от китайска страна бе потвърден ангажиментът за полагане на усилия в посока увеличаване на търговията между Китай и страните от ЦИЕ, както и за засилване на двустранните инвестиции. Като важни насоки в бъдещото партньорство бяха очертани възможностите за сътрудничество между малките и средните предприятия, търговията със селскостопанските стоки, както и развитието на електронната търговия.

Втората среща по въпросите на икономическото сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ завърши с приемането на Декларацията от Нинбо, отразяваща основните насоки за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. Участие в нея взеха министърът на търговията на Китай г-н Гао Хучън и заместник-министърът на търговията и представител на Китай по въпросите на международната търговия г-н Джон Шан, както и представители на 16-те държави от ЦИЕ (двама вицепремиери, трима министри, заместник-министри, посланици).

През 2015 г. търговията между Китай и страните от ЦИЕ достига 56.2 млрд. щ.д. (формирайки 9.1% от дела в търговията межди Китай и Европа като цяло), а за периода 2013-2015 г. реализираните китайски инвестиции в страните от ЦИЕ са нараснали от 3.5 млрд. щ.д. на 5 млрд. щ.д.