Програма „Спогодби” успешно решава спорове чрез медиация

Програма „Спогодби” успешно решава спорове чрез медиация

Над 40 съдии и медиатори-доброволци работят вече ефективно четири месеца по програма „Спогодби”. Центърът разполага с широк кръг от специалисти в различни области - педагози, инженери, специалисти в строителството и др., което позволява адекватно реагиране чрез включване в сесии по медиация на медиатори, умеещи да достигнат по-пълноценно и бързо до откриване на общите интереси на страните по някои конкретни спорове. Така страните пестят време и пари.

До момента в центъра за спогодби са заявени над 50 медиационни срещи, което означава, че почти всеки работен ден страните по едно висящо дело в СРС са потърсили извънсъдебно решение за своя спор. С официално сключена спогодба са завършили над 10 от срещите, при което висящите им дела са решени в максимално кратък срок, без допълнителни разноски за страните. Дори и в случаите, в които страните не успяват да се споразумеят в рамките на медиационната среща, също се наблюдава улесняване на по-нататъшното съдебно производство и съкращаване на времетраенето на спора. Хората придобиват лични впечатления от това как протича процесът, какви са неговите преимущества пред съдебната процедура и ги информира за още един начин за решаване на спора им.

Преобладаващи са случаите на медиация по спорове с “Топлофикация София”АД - 15, по делбени дела - 9, по брачни искове - 5 и трудови спорове - 4. Общо по други съдебни спорове се проведоха над 16 медиации. Положителен знак е, че една от медиационните срещи се проведе по наказателно дело от частен характер, с което медиационния процес по програмата за спогодби към СРС излезе от рамките на гражданските спорове.

 

Facebook коментари