Производителността се увеличава с 20% при добри условия на работа

Производителността се увеличава с 20% при добри условия на работа

Само ¼ от мениджърите на компании в света работят в среда, близка до тази на служителите. Това на практика значи, че 75% от хората, които вземат решения на какви критерии да отговаря офиса и как да се поддържа, не изпитват резултата върху гърба си. Осигуряването на добра работна среда е една от приоритетните задачи на фасилити мениджмънта и бе ключова тема на втория ден на Петата международна конференция, посветена на този бизнес.


На форума в София днес бе представена любопитна статистика, която недвусмислено очерта ролята на фасилити бизнеса в ежедневието на всички хора. Британско изследване сочи, че човек прекарва 35% от деня си на работното място, както и близо 10 години от живота си. Според същото проучване добрите условия на работа повишават ефективността на служителите с над 20%.


Друг важен въпрос, станал обект на дискусия бе етапът от жизнения цикъл на дадена сграда, на който трябва да се включи фасилити мениджмънтът. Според специалистите-лектори на форума, не всички подробности могат да бъдат предвидени от архитектите, които проектират сградата.
При търговските центрове например е много важно да бъде осигурена лесна връзка между паркинга и вътрешните части, както и достатъчно на брой входове. Сервизните помещения пък са важен елемент от всяка бизнес сграда, който обаче често се забравя от архитектите. Ето защо участието на фасилити мениджъра в проектирането на сградата е съществен гарант за нейната функционалност.


Според проучване на Асоциацията по фасилити мениджмънт най-активните клиенти на този бизнес в България са банките. Те разполагат с множество клонове в цялата страна, което предполага и по-труден контрол на поддържащите дейности. По тази причина именно банките са компаниите, които са осъзнали в най-голяма степен необходимостта от професионалната поддръжка.
 

Facebook коментари