fbpx Промишленото производство намалява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промишленото производство намалява

По данни от НСИ с 1,4% е намаляло промишленото производство през февруари спрямо януари. В добивната промишленост намалението е с 13,0%, в преработващата промишленост - с 5,7%. Увеличение има в разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 8,1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 21,9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7,7%, и при производството на основни метали - с 6,7%. Ръст има при производството на лекарствени вещества и продукти - с 6,1%, при производството на напитки - с 4,9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 4,4%.