fbpx Проверки във винарски предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проверки във винарски предприятия

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е извършила серия от масирани проверки на винарски предприятия и търговски обекти съвместно с ОД на МВР, отдел „Икономическа полиция” към ГД „Криминална полиция” на МВР, Агенция „Митници”, НАП и КЗП за нередности по отношение на производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, на вина и винен оцет, на продуктите, получени от грозде и вино, както и контролът на лозаро-винарския потенциал.

Проверява се произхода и съдържанието на продуктите, както и документацията съгласно изискванията на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). За месец юни служители на ИАЛВ съвместно със служители на ОД на МВР, отдел „Икономическа полиция” към ГД „Криминална полиция” на МВР, Агенция „Митници”, НАП и КЗП са направили общо 31 съвместни проверки на български винопроизводители на територията на цялата страна. За констатирани нарушения са издадени 2 задължителни предписания, 5 акта за установяване на административно нарушение и 5 наказателни постановления съгласно ЗВСН и Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино.
Констатирани са нарушения свързани с липса на документите за произход на продукта, предлагането, вида и продажбата на вина. Нарушения по отношение качеството на продуктите не са установени.