fbpx PSA със сертификат за равенство между половете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

PSA със сертификат за равенство между половете

PSA Peugeot Citroën беше награден със сертификат на Европейския стандарт за равенство между половете (GEES). Той е създаден по инициатива на много от големите корпорации с цел да установи Европейска методология за укрепване на равенството на работното място. Началото му е поставено от Арборус, първата фондация за равенство между половете, учредена в Европа.

Равенството между половете на работното място е основен компонент от стратегията на PSA Peugeot Citroën за служителите, в съответствие с ангажимента за отговорен растеж.
Сертификатът на GEES признава усилията на Групата да осигури еднакви възможности чрез различни програми във всяко свое подразделение. Също така ще насърчи Групата да продължи усилията си и да развива нови планове в тази насока.
GEES също така подкрепя и подписаното през февруари 2011г. тригодишно Споразумение за равните възможности с всички съюзи, чиято цел е напредък в три насоки: улесняване на инеграцията на жените в доминарана от мъжете индустрия, гаранция на равните възможности в рамките на компанията и даване на работещите жени на достъп до висши управленски постове.

В допълнение, през изминалия май, Сертификатът за равни възможности на PSA Peugeot Citroën, присъден от френският министър на социалното сближаване и равенството, беше подновен от Френската агенция за стандарт на качеството AFNOR Certification. Групата е също така сред топ три в шестото ежегодно проучване на Capitalcom за равенството между половете в компаниите, включени в борсовия индекс CAC 40. Сертификатът на Европейския стандарт за равенство между половете представлява мощен иснтрумент за обединяването на европейските страни около споделени динамични и общи инициативи. Днес PSA Peugeot Citroën е посветена на интегрирането на нови държави в процеса на сертифициране, като целта е прогрес в насърчаването на равенството между половете на работното място.
През 2010г. жените представляват 21,8% от общата работна сила. За сравнение – през 2002г. дамите са били 17%.