fbpx Растежът на БВП за 2014 г. надмина очакванията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Растежът на БВП за 2014 г. надмина очакванията

През 2014 г. реалният БВП в България нарасна по-бързо от очакваното, достигайки 1.7% на годишна база. За него допринесоха вътрешното търсене и по-слабото външно такова. Както можеше да се очаква водещ фактор на вътрешното търсене беше потреблението на домакинствата, което нарасна по-бързо от предвиденото с 2.4% на годишна база, даващо 1.7 пр.п. към общия ръст на БВП. Брутното капиталообразуване също нарасна значително (+2.8% на годишна база), подкрепяйки БВП с растеж от 0.6 пр.п. От друга страна сравнително слабия износ (+ 2,2% на годишна база) доведоха до отрицателен принос към БВП от нетната стойност на износа (-1.1 процентни пункта).

През февруари 2015 г. индексът на потребителските цени в България показва месечна инфлация от 0.2%, за пръв път от октомври миналата година насам. През 2015 г. публичните разходи в страната се очаква леко да се повишат, докато усвоените фондове от ЕС се предвижда да се увеличат значително.

По този начин, по-ниските очаквания за ръст на потреблението на домакинствата за 2015 г. (+ 2,0% на годишна база) частично се компенсират от по-голям ръст на брутното капиталообрзуване (+ 3,1% на годишна база). Предвиждайки сходна динамика относно вноса/износа, прогнозата за БВП за България през 2015 г. е ръст от 1.2%.