fbpx Раздвижване на пазара на офисни и търговски площи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Раздвижване на пазара на офисни и търговски площи

Раздвижване на пазара на офисни и търговски площи

През последното тримесечие на 2009 година на пазара на офис площи се появиха първите признаци на по висока активност от страна на наемателите. Участниците на пазара осъзнаха, че икономическите последствия ще се задържат трайно, причинени от световната криза, ще се задържат и това налага приспособяване към новата среда. Като резултат, голяма част от наемателите направиха постъпки за оптимизация на офисните си разходи, а собствениците се опитаха да стимулират качествените наематели чрез предлагане на различни бонуси, сочат данните на Forton International. Тази година се очаква процентът на незаетите площи да продължава да расте заради големия обем нови офис площи, който се очаква да излезе на пазара. Очакванията са, че новите офиси през годината ще достигнат 360 000 кв.м.

При търговските имоти, въпреки колебанията на търговците и спад в търсенето, редица мащабни проекти напредват в изграждането си и активното привличане на наематели. Само през 2010 г. новите търговски площи ще бъдат окол 423 хиляди кв.м., което е сериозно предизвикателство пред капацитета на пазара в този сегмент.

Най-слабо повлияният от новите икономически условия сегмент е при .логистичните площи. Бяха завършени Логистичен парк Божурище, Логистичен център Пени Маркет, Логистичен Парк София и Universal Логистичен Парк. През 2010 година компаниите, които използват стари индустриални площи, ще имат възможността да преместят дейността си в нови индустриални центрове на атрактивни наемни нива.