Рекламни формати в интернет

Интернет пространството започва все повече да е значимо за бизнеса. След летните ваканции, активностите започват отново и всеки търси най-добрите и правилни решения за присъствие в он-лайн медиите. В следващите редове ви представяме най-разпространените формати. По своята същност те са няколко основни – графични, текстови и смесени.

Facebook comments